Producten voor een heldere vijver
Producten voor waterbehandeling
Vijver onderhoudsproducten
Producten voor waterbehandeling en het biologisch evenwicht in de vijver

Goede waterwaarden van het vijverwater is een voorwaarde om te kunnen genieten van een heldere en gezonde vijver.
Indien het vijverwater in een slechte conditie verkeert ziet uw vijver er niet alleen onaantrekkelijk uit, maar wordt u ook onherroepelijk geconfronteerd overmatige vorming van algen en met problemen ten aanzien van de gezondheid van uw planten en vissen.

In de vijver spelen zich tal van natuurlijke processen af die met elkaar in evenwicht moeten zijn. De sleutel voor een probleemloze en mooie vijver is dus een goed biologisch evenwicht. Een evenwicht van flora en fauna, de aanwezigheid van benodigde elementaire stoffen en onontbeerlijk, een gezonde bacteriële huishouding.

Op deze pagina vind u producten die uw nieuwe vijver een uitstekende start geven, dan wel er aan bijdragen om het natuurlijke evenwicht in uw bestaande vijver in stand te houden of te herstellen.

Over de werking en toepassing van deze producten kunt u meer lezen in ons dossier
Dossier bereiken en handhaven van kwaliteit van vijverwater

!

Oxy-Boost multifunctioneel vijver onderhoudsproduct

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10080
Onderhoudsproduct vijver
Krachtig en snelwerkend multifunctioneel vijver onderhoudsproduct, ideaal als u uw vijver wilt schoonmaken 

Oxy-Boost is een product op basis van actieve zuurstof dat voor verschillende doeleinden in de vijver gebruikt kan worden.
Het is geschikt voor het snel en eenmalig oplossen van vijverproblemen, maar ook voor periodiek onderhoud.
Oxy-Boost is daarnaast uitstekend geschikt voor regelmatig onderhoud, ook geschikt voor koivijvers en zwemvijvers, om deze van bodemverontreinigingen en algenresten te ontdoen.
Het gebruik van Oxy-Boost verbetert daarnaast de waterkwaliteit aanzienlijk.

 • Instant verwijdering van draadalgen of als nabehandeling na het gebruik van Alg-Killer
 • Oplossen en verwijderen van algen(resten), slib en ander organisch afval van de bodem
 • Reiniging van plantenfilter, moerasfilter, beekloop, waterschalen en waterval
 • Snelle zuurstoftoediening bij zuurstoftekort in de vijver
 • Versneld afvoeren van teveel C02
 • Snelle zuivering van troebel en verontreinigd vijverwater
 • Ontkleuring van het vijverwater na behandeling met bijvoorbeeld medicijnen
 • Verhoging van zuurstofgehalte tijdens het transport van vissen

Onschadelijk voor uzelf, uw vissen en andere vijverdieren.
(enige voorzichtigheid in vijvers met vijverplanten is geboden, zie meer informatie)

Gebruik:
Voor een eerste intensieve reiniging: 50 gr/1000L
Als onderhoudsdosis: 30 gr/1000L

Verkoopeenheid/prijs:
1 Kg    € 19,95
5 Kg    € 89,95 = € 17,99/kg
10 Kg  € 159,00 = € 15,90/kg

BioBacter bacteriën voor biologisch filter en vijver

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10010
Nuttige bacterien voor vijverfilter, BioBacter
Bacteriecultuur voor de vijver
Bacteriecultuur voor een natuurlijk biologisch evenwicht in uw vijver
Voor het biologisch evenwicht in uw vijver en ter voorkoming van vergiftiging door ammoniak, is de vertering van organische afvalstoffen van groot belang. Nitrificerende bacteriën in de vijver en het biologische filter verzorgen de omzetting van schadelijke stoffen in voor planten opneembare nitraten. BioBacter bestaat uit een concentraat van verschillende bioculturen die van nature in een gezonde vijver voorkomen.

Het verdient aanbeveling om nieuw aangelegde vijvers te enten en een nieuw biologisch filter op te starten met Biobacter.
Ook na schoonmaak van de vijver, filter of verversing van het water is toevoeging van BioBacter gewenst. BioBacter versnelt het herstel bij instabiele waterwaarden. Het product is eveneens zeer goed te gebruiken voor het opstarten en onderhouden van biologische filters.
Toediening van bacteriën wordt speciaal aanbevolen bij het gebruik van een UV-filter, bij voorkeur in het vroege voorjaar en voor aanvang van de winter.

De concentratie is ca. 40 miljard bacteriën per 1000 ml. BioBacter kan ca. 2 jaar worden bewaard, mits de bewaarvoorschriften in acht worden genomen. De bioculturen zijn opgenomen in een voedingsoplossing waaraan een bacteriegroei-remmende substantie is toegevoegd.
BioBacter is volkomen veilig voor uw planten en vissen en kent een bodemslib verminderende werking.

Verkoopeenheid:
Flacon 1 liter (voor 30.000 l water)         € 27,95
Can 2,5 liter (voor 75.000 l water)          € 64,95 =   € 25,98/l
Can 5,0 liter (voor 150.000 liter water)    € 119,00 = € 23,80/l

FosfAmex Filtersubstraat, 4 liter

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10065
FosfAmex filtersubstraat
FosfAmex filtert o.a. fosfaat en ammoniak uit vijverwater

Zeer effectief filtersubstraat ter verwijdering van fosfaat, ammoniak en andere nadelige stoffen uit het vijverwater.

FosfAmex is een filtermedium dat bestaat uit een uitgekiend mengsel van zeer poreuze materialen met verschillende eigenschappen.
Het is in staat is om grote hoeveelheden van de voedingsstoffen fosfaat en nitraat op te nemen. Daarnaast neemt het schadelijke stoffen als nitriet, ammonium en ammoniak op en verwijdert het ongewenste verkleuringen en geuren uit het vijverwater.
FosfAmex verrijkt het water met natuurlijke elementen, gunstig voor de ontwikkeling van vissen, planten en nuttige bacteriën.
FosfAmex draagt daarmee bij aan een gezonde, heldere vijver met geringere algenvorming.

FosfAmex wordt geleverd in een speciaal filternet en een emmer voor (gedeeltelijke) regeneratie, zie ook onder meer info.

Algemeen gebruik:  4 liter FosfAmex per 5.000 liter vijverwater
Gebruik zwemvijvers en vijvers vanaf 40 m3 : 4 liter FosfAmex per 10.000 liter vijverwater

Verkoopeenheid/prijs:
1 x 4 liter    € 29,95
4 x 4 liter    € 99,00 = € 24,75/4l

BioStable Multi-Regulator

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10090
biostable mineral
Voor een goede mineralenbalans
Voor mooie gezonde vissen en sterke planten, goede bacteriewerking en een super waterkwaliteit in de vijver

Planten, vissen, lagere dieren, maar ook bacteriën, hebben mineralen en sporenelementen nodig voor een gezonde ontwikkeling.
In de natuur worden mineralen en sporenelementen onttrokken aan de klei of het gesteente waarin het water besloten is. Bij vijvers van vijverfolie of kunststof is dat niet mogelijk. Evenmin komen deze essentiële stoffen voldoende voor in kraanwater waardoor ze handmatig dienen te worden toegevoegd.

BioStable multiregulator van Schonevijver.nl is een nieuw samengesteld product op basis van natuurzuivere klei dat een uitgebalanceerde mix kent van alle essentiële mineralen en sporenelementen voor de vijver. Het brengt de mineralenbalans in uw vijver op waardoor de volgende effecten merkbaar zullen zijn:

 • Levendige en goed groeiende vissen met een goede weerstand tegen ziekten
 • Verbetering van de slijmhuid en de kleur van koi en andere vissen
 • Een verhoging van de waterhardheid of gH-waarde (GH-Plus niet meer nodig)
 • Een meer stabiele zuurgraad of pH-waarde
 • Betere afbraak van organische afvalstoffen, schonere bodem, leidingen en filters
 • Een meer actieve bacteriehuishouding en betere filterwerking
 • Betere en sterkere plantengroei met diepe kleuren
 • Verbeterde vijverhygiëne en minder vorming van algen
 • Gezonder en zeer helder vijverwater


Gebruik:
Ca. 1000 ml per 6000 liter voor + 2 gH
(zie meer info)

Verkoopeenheid/prijs:
1   X 1000 ml     € 19,95
5   X 1000 ml     € 89,95 = € 17,99/l
10 X 1000 ml     € 159,00 = € 15,90/l

GH-Plus verhoogt de gH-waarde

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10030
Een goede hardheid van het water met GH-Plus
Verhoogt de waterhardheid
Voor een optimale waterhardheid, plantengroei en zuurstabilisatie in uw vijver

De gemiddelde waterhardheid of gH-waarde kan worden gezien als een basiswaarde voor uw vijverwater. Bij een sterke afwijking van de ideale waarde kunnen de meeste natuurlijke processen in uw vijver niet plaatsvinden. De waarde geeft de in het vijverwater aanwezige hoeveelheid calcium en magnesium aan.

Deze elementen zijn noodzakelijk voor het binden van schadelijke stoffen ter voorkoming van verzuring van het vijverwater en essentieel voor de groei van alle waterplanten.
Daarnaast zijn calcium en magnesium waardevolle mineralen voor schelpdieren.

Door het gebruik van GH-Plus verhoogt de u de waterhardheid, groeien uw planten beter en voorkomt u verzuring van de vijver door een stabilisering van de pH-waarde op lange termijn. Het bijzondere aan onze GH-Plus is dat het ook een natuurlijke bacteriologische werking bevordert. 

Gebruik:
1 kg per 10.000 liter = ca. 3 gH-waarden hoger

Verkoopeenheid/prijs:
1 Kg    € 17,95
5 Kg    € 79,95 =  € 15,99/kg
10 Kg  € 139,00 = € 13,90/kg

KH-Plus verhoogt de kH-waarde

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10040
Een goede carbonaathardheid van het water met KH-Plus
Verhoogt de carbonaathardheid
Voor een veilige en evenwichtige zuurgraad door een goed carbonaatgehalte

Een evenwichtig zuurgehalte of pH-waarde van uw vijverwater van het grootste belang. Bij een sterke afwijking van de neutrale waarden ontstaan er altijd ernstige problemen in de vijver.

KH-Plus fungeert als een veiligheidsbuffer met betrekking tot de zuurgraad in uw vijver. Door gebruik van KH-Plus kan een plotselinge sterke daling of stijging van de zuurgraad met alle gevolgen van dien worden voorkomen.
De KH-waarde of carbonaathardheid vertelt u in hoeverre een stabiele zuurgraad in uw vijver is gewaarborgd.

Onze KH-Plus draagt eveneens bij aan een natuurlijke bacteriologische werking.

Gebruik:
1 kg per 10.000 liter = ca. 3 kH-waarden hoger

Verkoopeenheid/prijs:
1 Kg    € 17,95
5 Kg    € 79,95 =  € 15,99/kg
10 Kg  € 139,00 = € 13,90/kg

Anti-Slib tegen bodemslib in de vijver

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10100
Voorkomt en vermindert bodemslib

Voorkomt en reduceert overtollig bodemslib

Anti-Slib is een 100% natuurlijk product dat helpt om overtollig bodemslib te voorkomen en te verminderen.
Zorgt voor meer zuurstofrijk en helder vijverwater.

Gebruik:
- Vijvers met harde bodem (folie, beton, polyester e.d):
Jaarlijks 100 g/m2 wateroppervlak

- Vijvers met natuurlijke bodem:
Eerste jaar 500 g/m2 wateroppervlak
Jaarlijkse onderhoudsdosering 250 g/m2

Verkoopeenheid/prijs:
1 Kg    € 12,95
5 Kg    € 49,95  = € 9,99/kg
10 Kg  € 79,00  = € 7,90/kg

PH-Min verlaagt de pH-waarde

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10050
Bij een te hoge zuurgraad gebruikt u PH-Min
Verlaagt de Ph waarde
Voor het veilig aanpassen van de zuurgraad of pH-waarde

Door allerlei oorzaken kan de zuurgraad of pH-waarde van uw vijver stijgen. Als de zuurgraad ernstig afwijkt, ontstaan er onherroepelijk ernstige problemen. Vissen en planten kunnen ziek worden en afsterven, biologische filters werken niet of nauwelijks meer, etc.
Dit kan worden voorkomen door de verschillende waarden van het vijverwater optimaal te maken en te houden.

Soms is het nodig om eigenhandig de zuurgraad geleidelijk te verlagen om andere genomen maatregelen een optimaal effect te laten bewerkstelligen. Hiervoor kan PH-Min worden ingezet.
Ook in het geval van een kritiek hoge zuurgraad, zoals die wel voorkomt na de winter, kan met PH-Min de zuurgraad snel weer op een gewenst niveau worden gebracht.

Ph-Min is ook geschikt voor toepassing in zwemvijvers en zwembaden.

Gebruik:
1 L per 10.000 liter = ca. 2 pH-waarden lager

Verkoopeenheid:
Flacon 1 liter (voor 10.000 l water)      € 22,95
Can 2,5 liter (voor 25.000 l water)       € 44,95 = € 17,98/l
Can 5,0 liter (voor 50.000 liter water)  € 79,00 = € 15,80/l

AquaProtect conditioner voor nieuwe vijvers

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10020
Opstart van een nieuwe vijver met AquaProtect
Waterconditioner vijver
Voor een snelle en goede start van een nieuwe vijver

Een biologische conditioner die kraanwater direct gebruiksklaar maakt voor uw vijver. Het beschermt de slijmhuid van de vissen in hun nieuwe omgeving en bevordert de verwijdering van aanwezige chloordelen. Ook voor het plaatsen van (nieuwe) zuurstofplanten gebruikt u het beste een dosering AquaProtect.

Door zijn actieve bestanddelen zorgt AquaProtect zorgt voor een snelle en betere opstart van de natuurlijke biologische processen in uw nieuwe vijver en voorkomt daarmee eventuele vergiftiging. Ideaal in combinatie met BioBacter!
Ook AquaProtect is volkomen veilig voor uw planten en vissen.

Verkoopeenheid:
Flacon 1 liter (voor 10.000 l water)      € 22,95
Can 2,5 liter (voor 25.000 l water)       € 44,95 = € 17,98/l
Can 5,0 liter (voor 50.000 liter water)   € 79,00 = € 15,80/l

Vijver Opstartpakket voor nieuwe vijvers

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10060
Een nieuwe vijver start u beter op met ons opstartpakket
Opstart nieuwe vijver
Start uw nieuwe vijver sneller en beter op met dit complete en voordelige pakket vijverproducten
Geschikt voor vijvers t/m 10.000 liter inhoud

Normaal samen € 108,75, nu slechts € 79,-

Startpakket voor een nieuwe vijver
 • 1 liter BioBacter, een uitgebalanceerde bacteriecultuur voor vijver en biologisch filter
 • 1 liter Algen-Stop, ter voorkoming van draadalgen en groen vijverwater
 • 1 kilo GH-Plus, voor een optimale waterhardheid
 • 1 liter AquaProtect, maakt kraanwater snel geschikt voor vissen
 • 1 set a 3 druppeltests, voor het controleren van de waterkwaliteit

Voor vijver 15.000 liter inhoud: € 109,-
Voor vijver 20.000 liter inhoud: € 129,-

Vijverwater testset

Vijver onderhoudsproducten
3-5 dagen
10070
Waterwaarden meten
Gemakkelijk en nauwkeurig de basiswaarden van het vijverwater meten

Set á 3 druppeltests met kleurkaart en instructies voor het meten van de belangrijkste waarden van het vijverwater.
U meet met deze testen de zuurgraad (pH), waterhardheid (gH) en carbonaathardheid (kH).
Eenvoudig in gebruik en voldoende voor een heel vijverseizoen.
Ook te gebruiken voor een zoetwateraquarium. 

 

 

Plantex voeding voor vijverplanten

Vijverproducten overig
3-5 dagen
20060
Plantex voeding voor waterplanten
Vijverplanten voeding
Natuurlijke voeding voor alle soorten vijverplanten

Plantex zorgt voor gezonde en sterke vijverplanten. Het is geschikt voor alle soorten planten in en bij de vijver en zorgt voor een krachtige groei, goede weerstand en voor een mooie volle en langdurige bloemenpracht bij bloeiende planten.
Het is geschikt voor zuurstofplanten, moerasplanten, oeverplanten en waterlelies.
Door het gebruik van Plantex stimuleert u de groei en bloei van bestaande of verjongde planten en voorkomt u vroegtijdig verslijmen of afsterven van nieuw geplaatste planten.

Plantex is een vloeibaar en 100% biologisch product met natuurlijke voedingsstoffen voor waterplanten dat geen schadelijke stoffen bevat.
Het is daarom ook volkomen veilig voor uw vissen en andere vijverdieren en eveneens veilig voor gebruik in koivijvers en zwemvijvers.

Verkoopeenheid:
Flacon 1 liter (voor 10.000 l water)      € 22,95
Can 2,5 liter (voor 25.000 l water)       € 44,95 = € 17,98/l
Can 5,0 liter (voor 50.000 liter water)  € 79,00 = € 15,80/l