Moerasfilter of helofytenfilter
Vijver moerasfilter aanleggen

De aanleg van een moerasfilter

Het aanleggen van een moerasfilter is niet moeilijk en grotendeels hetzelfde als het aanleggen van een vijver
De aanleg van een moerasfilter of helofytenfilter
Het aanleggen van een helofytenfilter kan heel goed met vijverfolie, u hanteert dan dezelfde werkwijze als het aanleggen van een vijver met vijverfolie.
Als u het moerasgedeelte gepland hebt in de folievijver hoeft u er alleen maar een extra plateau voor uit te graven.
Dat bekleedt u vervolgens samen met de rest van de vijver met vijverfolie aan één stuk waarna u de vijverrand af kunt werken.
Ook als u het moeras aan de rand of rondom de vijver wilt maken, graaft u gewoon de kuil naast die van de vijver en legt u de vijverfolie door over de afscheidingsrand en door het moeras.
Vanzelfsprekend, is een moerasfilter op een andere locatie dan naast of in de vijver ook mogelijk.
In dat geval maakt u een vijverkuil die verder verwijderd is van de gewone vijverkuil, uiteraard lukt dit niet met een aangesloten stuk vijverfolie.
U kunt ook een moerasfilter maken van bijvoorbeeld waterdicht gemaakt beton of metselwerk.
Of zelfs, bij niet al te grote afmetingen, kunt u een mooi afgewerkte waterdichte bak op poten zetten als met waterplanten gevuld stijlelement in de tuin en deze als moerasfilter zijn werk laten doen.
Op deze website beperken we ons verder tot de aanleg van een uitgegraven moerasfilter bekleed met vijverfolie. 
Beekloop als helofytenfilter
De verbinding tussen vijver en plantenfilter wordt dan vaak gerealiseerd door een beekloop.
Ook deze beekloop kan dienen als moerasfilter als u er helofyten in plaatst.
De vormgeving en het uitgraven
Hier hebt u in principe de vrije keus. U kunt willekeurig welke vorm uitgraven als u maar, net als bij een folievijver, rekening houdt met het voorkomen van stilstaand en ‘dood’ water.
Maak dus vloeiende lijnen en voorzie geen grillige uitsparingen.
Voor een goede werking van een moerasfilter is een optimale doorstroming van al het water noodzakelijk.
De benodigde diepte
Afhankelijk van het type moerasfilter, graaft u een kuil van 80-100 cm diep.
Welke diepte u precies nodig hebt, is afhankelijk van het gekozen systeem.
Over de verschillende systemen en manieren van aanleg, kunt u ons uitgebreide dossier met diverse handige schema's bekijken.
De link naar dit dossier vind u onder aan deze pagina.
Deze kuil hoeft niet overal dezelfde diepte te hebben en de bodem mag eventueel vloeiend omhoog lopen naar de rand.
Wel kunt u eventueel plateaus meenemen voor extra te plaatsen zuurstofplanten die de werking van het filter zeker ten goede zullen komen.  Voor de juiste dieptes van de zuurstofplanten, klik hier
Het benodigde filtervolume
Hoeveel inhoudsvolume dat het moerasfilter moet hebben is afhankelijk van meerdere factoren. 
Zo speelt de hoeveelheid vissen in de vijver een rol, de mate waarin ze worden gevoerd en in welke mate de vijver in de zon is gesitueerd, dit laatste in verband met opwarming van het water.
Als vuistregel kunt u echter een totaal inhoudvolume (dit is inclusief substraat) van het moerasfilter aanhouden van 25-30% ten opzichte van de vijverinhoud.
Voor een vijver met een relatief groot vissenbestand en/of weinig planten, waar ook nog eens intensief in gezwommen wordt, zal een volume van minimaal 30% nodig zijn om waterverversingen te voorkomen.
De opbouw van het moerasfilter
Als eerste brengt u de vijverfolie aan, de eventuele drainagebuizen, alsmede de benodigde doorvoeren en pomp- en eventueel filteraansluitingen.
Breng vervolgens een beschermlaag van bijvoorbeeld worteldoek aan die de vijverfolie zal beschermen tegen het schurende en scherpe substraat dat als filtermateriaal dient.
Tot slot, stort u op het beschermingsdoek een 60-80 cm dikke laag substraat waarin ook de planten
Het substraat
Er zijn meerdere gesteenten geschikt als filtermedium in het moerasfilter.
Vijversubstraat, lavasplit of geëxpandeerde kleikorrels, in principe kunnen ze allemaal.
Behalve dat het materiaal niet te grof of te fijn mag zijn, is het vooral belangrijk ze poreus zijn.
Dit zowel voor de aanhechting van de wortels van de moerasplanten als voor een goede bacterievorming in het moerasfilter.
Vijversubstraat is gebruiksklaar en het meest ideaal qua kleur en samenstelling, maar heeft als nadeel dat het vrij duur is.
Lavasplit daarentegen is goedkoper, maar minder mooi en tamelijk zwaar qua gewicht.
Ook moet het voor gebruik goed worden schoon gespoeld in verband met eventuele zwavelresten.
Kleikorrels zijn nog goedkoper, maar hebben het nadeel dat ze zich eerst moeten volzuigen met water voor ze willen zinken en ook dat ze vrij broos zijn waardoor ze na verloop van tijd tot gruis uiteenvallen.
Kiezel en zand is om bovengenoemde reden minder geschikt, hoewel kiezel en kleine keitjes wel in een dunne laag als cosmetische afdekking van het substraat aan de oppervlakte kunnen dienen.
Tip!
Door het substraat af te vullen tot net iets boven het wateroppervlak van het moerasfilter, kunt u algengroei in het ondiepe en snel opwarmende water voorkomen.  Hetzelfde effect bereikt u uiteraard ook met een afdekkend laagje kiezel of keitjes. Voor de moerasplanten maakt dat niets uit, zolang hun wortels maar in het natte substraat staan.
Het aanbrengen van de moerasplanten
De helofyten of moerasplanten moeten rechtstreeks met hun wortels in het substraat worden geplant, dus zonder plastic mandjes, bakjes, netjes en dergelijke.
Na aankoop en voor het planten kunt u deze dus verwijderen en de eventuele aanhangende aarde afschudden van de wortels.
Plaats planten van dezelfde soort bij elkaar op een afstand van 10-20 cm, de tussenruimte groeit snel genoeg dicht.
Gebruik niet teveel verschillende soorten, vooral niet als het moerasfilter een klein oppervlak heeft.
Ook moerasplanten kennen snelle en langzamer groeiers en de laatste raken snel overwoekerd.
Houdt u bij het kiezen van de plantensoorten rekening met de bloeitijd; als u de planten qua bloeiperiode opeen laat volgen, hebt u een heel seizoen een mooi kleurig moerasfilter. Let ook op met de verschillende hoogtes die de moerasplanten kunnen bereiken.
Sommige soorten kunnen meer dan een meter hoog worden en de andere planten volledig aan het zicht onttrekken.