Filtermatten
Japanse mat

Filtermatten

De meest gebruikte en meest eenvoudige biologische filtermedia
Filtermatten, de werking
Filtermatten zijn het meest gebruikte biologische filtermedium.
Ze vormen de huisvestingsplaats voor de bacteriehuishouding die de organische afvalstoffen in het vijverwater omzetten naar onschadelijke stoffen. Ook filteren ze de laatste fijne vuildeeltjes uit het water.
De locatie
Filtermatten worden geplaatst in de tweede en derde of laatste filterkamer, het biologische filtergedeelte.
Uitvoeringen
Filtermatten zijn er in vele soorten vezelachtige en waterdoorlatende materialen.
Kenmerkend is de relatief grote ruimte die ze bieden voor de huisvesting van bacteriën.
De meest bekende soorten zijn Japanse matten en Matala matten, ze kunnen beiden eenvoudig op maat worden gemaakt.
Japanse matten zijn zacht vezelachtig van structuur en Matala matten zijn gemaakt van een stugge en warrige structuur van polypropyleen vezels.
Japanse matten hebben het grootste filteringsvermogen en aanhechtingsoppervlak voor bacteriën maar zijn duurder dan Matala matten.
Het relatieve aanhechtingsoppervlak voor bacterien van Japanse matten is ca. 400 m2/m3
Meestal worden Matala matten van verschillende dichtheid tezamen gebruikt waarbij iedere dichtheid zijn eigen kleur heeft.
Matala matten kennen vier kleuren/dichtheden:
Zwart = grof, relatief aanhechtingsoppervlak voor bacterien is ca. 180 m2/m3
Groen = medium, relatief aanhechtingsoppervlak voor bacterien is ca. 280 m2/m3
Blauw = fijn, relatief aanhechtingsoppervlak voor bacterien is ca. 360 m2/m3
Wit = extra fijn, relatief aanhechtingsoppervlak voor bacterien is ca. 500 m2/m3
(De laatste wordt vrijwel nooit gebruikt)
De plaatsing
De filtermatten worden dwars op de stroomrichting in de kamers geplaatst waarbij ze ca. 10 cm vrij dienen te blijven van de bodem.
In het algemeen zijn Japanse matten in een extra geperforeerde honingraatstructuur gemaakt omdat ze tamelijk gevoelig zijn voor dichtslibben.
In het geval van Matala matten worden verschillende dichtheden grof en fijn om en om gebruikt om dichtslibbing te voorkomen.
Vaak moeten de Matala matten worden verzwaard vanwege hun drijvend vermogen.
Het onderhoud
Met name bij een goede voorfiltering is schoonmaak van de matten nagenoeg nooit noodzakelijk.
Sterker nog, het verdient zelfs voorkeur om de matten zo min mogelijk te reinigen omdat daarmee de in de matten gehuisveste bacteriecultuur deels verloren gaat en de biologische functie van de filter sterk afneemt.
Als na verloop van tijd de matten toch te ernstig vervuild raken en de biologische werking merkbaar afneemt,dan kunnen ze uit het filter worden genomen en worden schoongespoeld.
In het geval van meerdere biologische filterkamers met matten, kunt u het beste 1 kamer per keer schoonmaken in plaats van het gehele filter ineens.
Hoewel de matten vrijwel onverslijtbaar zijn in het normale gebruik, kunnen ze bij de schoonmaak wel eenvoudig beschadigd raken, met name de Japanse matten zijn erg teer.
Schoonmaken dient dan ook op een voorzichtige manier te gebeuren door de matten te spoelen met helder vijverwater zonder te wringen.
Vijverwater gebruikt u in plaats van schoon leidingwater zodat zoveel mogelijk de bacteriecultuur in stand wordt gehouden.
Gebruikt nooit schoonmaakmiddelen!
Om dezelfde reden, moet het schoonmaken en terugplaatsen in het vijverwater ook zo snel mogelijk gebeuren.
Het is altijd verstandig om bij een nieuwe installatie of na schoonmaak van de matten de bacteriën aan te vullen met de bacteriecultuur BioBacter