Zeoliet en actieve kool
Vijver zeoliet en actieve kool

Zeoliet en actieve kool

Natuurlijk filtermateriaal met een chemische werking
De werking
Zeoliet en actieve kool absorberen de schadelijke stoffen in het vijverwater.
Stoffen als ammoniak, fosfaat, organische afval, maar ook (restanten van) geneesmiddelen worden geabsorbeerd en opgeslagen in dit filtermateriaal. Door deze werking worden ze ook wel chemische filtermedia genoemd.
Met name in zwaarbelaste vijvers waar moeilijk een biologisch evenwicht met gewone filtering is te bereiken wordt deze methode toegepast. Bijvoorbeeld in koivijvers is deze wijze van extra chemische filtering vrij gebruikelijk.
De locatie
Zeoliet en actieve kool worden altijd in de laatste filterkamer geplaatst.
Actieve kool
Actieve kool wordt meestal gebruikt bij de kleinere vijvers en in aquaria.
Het is tamelijk snel verzadigd en kan niet worden gereactiveerd
Voor grotere vijvers is zeoliet meer geschikt omdat deze geregenereerd kan worden door uitspoeling met een zoutoplossing.
Beide worden in verschillenden korrelgroottes aangeboden waarbij een korrelgrootte van 2-5 cm het meest geschikt is voor de vijver.
Zeoliet
De plaatsing
Voor het gebruik van de kool of zeoliet in de filterkamer, dient er een rooster in de filterkamer geplaatst worden, op 10 cm hoogte van de bodem. Op het rooster plaatst men de actieve kool of de zeoliet.
Bij voorkeur de kool of zeoliet in netjes doen om het uitnemen te vereenvoudigen.
Het onderhoud
Actieve kool kan niet worden geregenereerd en moet worden vervangen als het is uitgewerkt.
Verzadigd zeoliet kan worden gereactiveerd door het buiten het filter in een bak enkele uren te weken in een oplossing van schoon water met ca. 5% opgelost keukenzout. Het staat dan de opgeslagen ammoniak en andere schadelijke stoffen af aan het zoute water. Dit is tevens de reden dat u dit nooit ín het filter zelf mag doen!
Hierna het zeoliet grondig spoelen met schoon water en laten drogen. Daarna kan het weer terug in het filter worden geplaatst.
Dit is, afhankelijk van de mate van belasting, om de 2-3 maanden nodig.
Na 3-5 jaar, afhankelijk van de vuilbelasting en geabsorbeerde stoffen, is ook zeoliet niet meer te regenereren en moet het worden vervangen.

Waarschuwingen!
Zowel de actieve kool als de zeoliet dienen telkens uit de filter te worden verwijderd voor toediening van geneesmiddelen anders zullen deze worden geabsorbeerd.
Zeoliet kan de PH-waarde van het vijverwater doen stijgen, controleert u deze nauwkeurig in het begin.
Als u (vijver)zout gebruikt in uw vijver, moet u het zeoliet voordien uit het filter verwijderen omdat anders deze de opgeslagen ammoniak afgeeft aan het vijverwater. Er ontstaan dan gevaarlijk hoge concentraties.
Zolang er nog zout aanwezig is in de vijver, mag het zeoliet niet terug in het filter.