Vijverpompen informatie
Vijverpompen

Vijverpompen informatie

Voor de noodzakelijke waterbeweging in de vijver
Een vijverpomp is geen filter, ook al zit er een spons in!
Een vijverpomp dient er alleen maar voor om het water in beweging te brengen en te houden.
Dit is nodig om het water te filteren of om een waterval, beekloop of fontein te creëren.
De keus voor een bepaald type vijverpomp is belangrijk en moet weloverwogen worden gedaan.
Niet alleen moet het type pomp geschikt zijn voor het doel dat u voor ogen hebt, maar ook moet hij over de juiste capaciteit beschikken en dat bij voorkeur tegen zo laag mogelijke verbruikskosten.
De werking
Vijverpompen werken door middel van een draaiende waaier of schoepenrad.
Door het draaien van de waaier ontstaat een centrifugale kracht die het vijverwater verplaatst.
De verschillende uitvoeringen van de waaier bepalen de capaciteit en het stroomverbruik, maar ook de toepassingsmogelijkheden van de vijverpomp.
Er zijn namelijk pompen die alleen schoon water kunnen verwerken maar ook pompen die vuil water kunnen transporteren.
Dit bepaalt mede de gebruiksmogelijkheden en de plaatsing van de betreffende pomp.
Basisuitvoeringen
In feite zijn 2 basismodellen voor de vijverpomp:
Schoonwaterpompen
Deze pompen worden gebruikt voor fonteinen en als filterpomp.
Ze zijn veelal voorzien van een schuimfilter dat voorkomt dat er vuildeeltjes worden meegezogen die de pomp en de sproeikoppen van de fontein kunnen verstoppen.
Dit schuimfilter moet regelmatig worden schoongemaakt.
Door een grotere dichtheid en aantal van de schoepen op de rotor van de pomp, kan deze een grotere druk bereiken, dus ook meer opvoerhoogte, dan een vuilwaterpomp.
Het nadeel daarvan is, dat dit type pomp ook meer stroom verbruikt.
De plaatsing van deze pomp is in het algemeen op de bodem van de vijver als hij gebruikt wordt voor de fontein.
In het geval van een meerkamerfilter wordt hij achter de filter geplaatst.
Vuilwaterpompen
Deze pompen worden gebruikt als circulatiepomp voor beeklopen, watervallen en filters.
Dit type pomp kan vijverwater met vuildeeltjes verplaatsen zonder te verstoppen en ze kennen alleen een filterkorf om de grotere vuildelen tegen te houden.
De maximale grootte van deze deeltjes wordt aangegeven door de fabrikant.
Ze hebben een waaier met minder schoepen die ruimer in het pomphuis zitten.
De vuildeeltjes kunnen hierdoor ongehinderd passeren waardoor de opvoerhoogte en de druk van dit type pomp lager is.
Het stroomverbruik is  eveneens lager dan van een schoonwaterpomp en het onderhoud is niet noemenswaardig.
De plaatsing van deze pomp is op de bodem van de vijver en hij voert het water meestal rechtstreeks af naar een filter of een voorfilter.
Droge opgestelde pompen
Pompen te koop die in een zogenaamde droogopstelling, dus buiten de vijver, kunnen worden geplaatst.
Dit type pompen wordt vaak gebruikt in combinatie met een drukfilter of beadfilter en zijn gemakkelijk bereikbaar en te onderhouden.
Ook zijn droogopgestelde pompen een vereiste bij zwemvijvers, dit in verband met veilighed.
Uiteraard moeten voor dit type pomp wel extra leidingdoorvoeren in de vijver worden aangebracht.