Reigers en katten bij de vijver
Reigers, katten en andere rovers

Reigers, katten en ijsvogels bij de vijver

Wat u kunt doen tegen ongewenst bezoek van rovers bij uw vijver
Reiger vreet vijvervissen
Reigers
De reiger is een waadvogel, die voorzichtig door ondiep water schrijdt of doodstil wacht op een naderende prooi. Hij heeft een voorkeur voor een waterdiepte van 20 tot 40 cm. Als hij een prooi waarneemt schiet de kop razendsnel vooruit om de prooi aan zijn dolkvormige lange snavel te spietsen.

De blauwe reiger komt in geheel Nederland en grote delen van België het meeste voor, ook steeds meer in de steden. Andere bij ons voorkomende soorten zijn de grote en de kleine zilverreiger en de purperreiger. Ook de roerdomp behoort tot de reigerfamilie, maar deze begeeft zich vrijwel nooit bij een tuinvijver.
Herhaald bezoek van een reiger kan leiden tot grote schrik en soms regelrechte wanhoop van de vijverbezitter.
Vissen vormen namelijk het hoofdmenu van de reiger, maar hij eet hij ook kikkers, salamanders, insecten en  wormen, jonge vogels en ook wel kleine zoogdieren als mollen, ratten, muizen en zelfs jonge konijnen. Niet al te kieskeurig en daarom ook zeker geïnteresseerd in vijvervissen tot wel een cm of 25. Bij ‘vergissing’ worden zelfs wel eens vissen aangevallen tot 50 cm, deze zijn echter voor de reiger te groot om uit het water te tillen en om op te eten, maar helaas raken de vissen meestal wel flink gewond en sterven dan vaak alsnog.

Sinds de jaren zestig is de reiger in Nederland beschermd en in België sinds de jaren zeventig. Dit heeft ertoe geleid dat de reiger min of meer aan de mens gewend is geraakt. Bovendien worden ze steeds vaker gevoerd, waardoor ze minder schuw zijn geworden, ook minder gevoelig voor strenge winters en steeds vroeger gaan broeden. In de steden broeden ze soms al eind januari. Hun aantal is de laatste decennia dan ook behoorlijk toegenomen.
Reiger vangt en eet alles
Reigers bekijken zorgvuldig de omgeving van de vijver
Er zijn al vele dingen bedacht die reigers uit de buurt van tuinvijvers zouden moeten houden maar het zijn intelligente dieren die zich niet zo eenvoudig permanent laten wegjagen. Als ze eenmaal een goed jachtterrein hebben ontdekt, zullen ze altijd proberen weer terug komen. De reiger bezoekt uw vijver meestal in de ochtendschemering als u nog op één oor ligt en zijn aanwezigheid niet opmerkt. Daarbij benadert hij de vijver altijd omzichtig om de situatie vooraf in te kunnen schatten. Hij landt eerst op het dak van een huis of schuur, speurt de omgeving af op mogelijk gevaar en bepaalt dan pas zijn ideale aanvliegroute en visstek.

Mogelijke oplossingen tegen reigerbezoek aan de vijver

Er zijn technische oplossingen bedacht zoals de reigerschrik die geluid maken en lichtflitsen geven, apparaten die waterstralen spuiten, drijvende spiegelende piramides en nepreigers die u bij de vijver kunt plaatsen. Helaas werken ze niet of maar van korte duur omdat de reiger er snel aan gewend is geraakt en zijn behoorlijk ontsierend voor uw tuin.
Te allen tijde een net  direct boven het wateroppervlak gespannen houden helpt enigszins maar biedt geen fraaie aanblik. Een hoger gespannen net, daar loopt de reiger gewoon onderdoor.

Ook het spannen van dikke doorzichtige nylondraden over de vijver en de aanvliegroute vanaf het dak, kan de reiger zodanig en zo vaak doen schrikken, dat hij besluit om uw vijver als hopeloos te beschouwen. Wel bestaat er altijd een kans dat de reiger een andere route zal kiezen dan waar de draden gespannen zijn en zo alsnog uw vijver weet te bereiken. Zoals gezegd, het zijn slimme dieren en met een beetje pech moet u uw hele tuin overspannen met ontsierende nylondraden.

Draden spannen tegen de reiger
Schrikdraad om de vijver kan helpen tegen reigers en katten
Wat wel helpt, is schrikdraad spannen rond de vijver. Als een reiger hier tegenaan loopt is de kans groot dat hij niet meer terug komt.
Het enige dat zeker helpt om een reiger te verjagen, is het los laten lopen van een hond in de tuin, geen reiger zal zich dan nog in uw tuin durven wagen.
Tip!
Houdt u bij een eventuele aanleg van de vijver al rekening met mogelijk reigerbezoek. Ondiepe, strandachtige gedeeltes in uw vijver zijn namelijk een regelrechte uitnodiging voor reigers.
Mocht u een andere 100% effectieve, niet ontsierende en diervriendelijke methode hebben bedacht om reigers voorgoed te verjagen, dan houden wij ons van harte aanbevolen!
Katten
Misschien vindt u Poekie van de buren erg lief, maar vind u het wel heel vervelend dat hij de vissen uit uw vijver rooft.
Voordat u uw hagelbuks tevoorschijn haalt en daarmee de woede van de buren op uw hals, zijn er een aantal maatregelen die u kunt nemen om Poekie en andere loslopende katten bij uw vijver (en uit uw tuin) proberen weg te houden.

Kattenbezoek bij de vijver
Mogelijke oplossingen tegen bezoek van katten aan de vijver
U kunt planten in de tuin plaatsen waar de katten een hekel aan hebben. Dat zijn in het algemeen planten die een citroengeur afgeven zoals bijvoorbeeld ooievaarsbek, de vuurwerkplant, citroenverbena maar ook wijnruit schijnt te helpen. Zet deze planten op strategische plaatsen in de tuin om de ongewenste bezoeker te laten ruiken dat hij niet welkom is.
Mocht dat niet helpen, dan kunt u overwegen om zwaarder geschut in te zetten in de vorm van de stekelige takken van bijvoorbeeld meidoorn en vuurdoorn, ook daar blijven katten liever uit de buurt. Of anders legt u een cordon van doornig snoeisel tussen de planten rondom de vijver. Het ziet er misschien niet zo fraai uit maar het helpt wel om ongewenst bezoek van katten aan uw vijver te voorkomen.
Wat natuurlijk altijd uitstekend werkt tegen katten is het gooien van water; er is niets waar katten een grotere hekel aan hebben!
Ook als u toevallig niet in de gelegenheid bent om op wacht te staan met een emmer of een kopje water in de aanslag, kan net als tegen reigers, het aanbrengen van schrikdraad rond de vijver heel behulpzaam zijn.
Als dat allemaal niet mocht helpen, word niet boos maar praat er eens over met de baasjes van de kat om samen tot een oplossing te komen. Ze zullen er waarschijnlijk wel begrip voor hebben dat uw vissen u net zo lief zijn als hun kat dat voor hen is.
De vijver wordt af en toe door een ijsvogel bezocht
IJsvogels

In Nederland en België gold de ijsvogel lang als een bedreigde soort, maar de laatste jaren is hun aantal in Nederland en België weer aanzienlijk toegenomen.
Daardoor komt het, dat er af en toe ook een tuinvijver door een ijsvogel wordt bezocht.

Het ijsvogeltje is prachtig om te zien met zijn fel blauwe en oranje kleuren.
Helaas is de ijsvogel wel een echte viseter en zijn ook uw vijvervissen niet veilig voor hem.
Een grote koi zal hij niet snel aanvallen, maar vissen tot een cm of 7 beschouwt de ijsvogel als een lekker maaltje.
De voorkeur van ijsvogels gaat wel uit naar stromend water zoals beken en rivieren en hij is tamelijk schuw, maar soms wordt toch ook een rustige tuinvijver bezocht.

De ijsvogel is vaak te vinden op een vaste uitkijkpost nabij het water vanwaar hij zijn prooidieren gadeslaat. De ijsvogel zit meestal onbeweeglijk stil op een vaste uitkijkplaats die zich zo'n één tot drie meter boven het water bevindt. Dat kan een over het water uitstekende tak van een boom zijn, maar ook beschaduwde overhangende struiken worden wel als uitkijkplaats gebruikt. Met zijn scherpe ogen kan hij in het water de precieze positie van zijn prooi bepalen, waarna hij op zijn prooi in het water duikt. De prooi bevindt zich meestal niet meer dan 25 cm onder het wateroppervlak, al kan de ijsvogel tot ongeveer een meter diep duiken.

De ijsvogel komt snel weer boven en verlaat direct met de vangst het water. Met één slag van de vleugeltjes, heft hij zich weer uit het water en vliegt naar zijn zitplaats, waar hij vervolgens het visje doodslaat tegen een tak of iets dergelijks. Hierna wordt de vis in zijn geheel ingeslikt waarbij de kop het eerst wordt doorgeslikt.  Mocht de ijsvogel de vis niet met zijn snavel kunnen draaien dan wordt deze eerst in de lucht gegooid en weer opgevangen.

Mogelijke oplossingen tegen bezoek van ijsvogels aan de vijver
Omdat het een heel schuw vogeltje is, is het zorgen voor onrust de beste manier om een ijsvogel te verjagen. Een hond of een kat die regelmatig in de tuin verkeert, zal hem beslist doen verdwijnen.
Het wegsnoeien van over de vijver hangende takken van bomen en struikgewas, zorgt er tevens voor dat de ijsvogel geen uitkijkplaats meer heeft. Daarmee maakt u uw tuin als jachtterrein voor de ijsvogel minder aantrekkelijk.
Ook een net over de vijver spannen is, net als tegen reiger en kattenbezoek, uiteraard een prima remedie.
Tot slot, dit komt alleen bij natuurvijvers met zanderige relatief hoge zanderige oevers voor, controleert u even of de ijsvogel geen nest (een holletje) heeft gemaakt in de oever van de vijver. Indien dit het geval is kunt u ook dat beter dicht maken.
IJsvogeltje duikt op uit vijver

N.B.
De hierboven vermelde dieren zijn allemaal beschermd. De reigers en ijsvogels door de wet, de katten daarnaast ook nog eens door hun baasjes en dat betekent dus dat u ze geen leed mag aandoen.
Hoewel het heel begrijpelijk is dat u af en toe wanhopig of zelfs boos wordt als er weer een vis uit uw vijver is verdwenen, bedenk dat het voor deze dieren niet meer is dan een natuurlijk instinct dat ze jagen op uw vijvervissen omdat ze die nu eenmaal als hun hoofdvoedsel hebben.