Zuurstofgebrek bij vijvervissen
Vijverwater zuurstofgehalte

Zuurstofgehalte en zuurstofgebrek in de vijver

Het zuurstofgehalte in de vijver is belangrijk en zuurstofgebrek kan leiden tot vissterfte.

Zuurstofgehalte vijverwater
Zuurstoftekort in de vijver zorgt niet alleen voor problemen voor wat betreft de waterkwaliteit door afname van bacterie activiteit, maar kan ook acute sterfte bij vijvervissen veroorzaken.
Met name in warme zomers met af en toe onweersbuien, is dit een punt van belang en van aandacht voor de vijverbezitter.

Hoe ontstaat er een zuurstofgebrek in de vijver?
Het gehalte aan zuurstof dat opgelost wordt in het vijverwater wordt bepaald door een aantal factoren:

  • Hoe hoger de watertemperatuur, hoe lager het gehalte aan zuurstof in het vijverwater zal zijn. In de warme zomermaanden is het zuurstofgehalte van het vijverwater dus altijd lager.
  • Hoe lager de luchtdruk, hoe minder diffusie (menging) er is van zuurstof met het vijverwater. Voorafgaand aan en bij zomerse onweersbuien, daalt de luchtdruk zeer snel. Het gevolg is een nog lager zuurstofgehalte in het vijverwater.
  • Planten en algen in de vijver zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte van het vijverwater 's morgens aanzienlijk lager is, dit omdat de planten en algen tijdens de nacht zuurstof verbruiken. Sterfte van vissen als gevolg van zuurstofgebrek komt daardoor relatief vaak in de morgen voor. Overdag daarentegen, voorzien planten en algen de vijver in belangrijke mate van zuurstof.
  • Te weinig beplanting of een behandeling tegen algen kan eveneens zorgen voor zuurstofgebrek bij de vissen. Een goede beluchting is altijd noodzakelijk bij een behandeling tegen algen. 
  • Hoe meer de vijver belast is door organisch afval, hoe lager het zuurstof gehalte zal zijn. Door ontbindend bodemslib, plantenresten, uitwerpselen, enz. overmatig voederen en overbezetting aan vissen, zal het zuurstofgehalte dalen. Dit komt doordat de bacteriën in filter en vijver zelf, het organisch afval afbreken en daarbij grote hoeveelheden zuurstof verbruiken. 
  • Stilstaand vijverwater bevat veel minder zuurstof dan bewegend water. Daarom is het van belang om filterpomp, beluchtingen, watervallen, fonteinen, en dergelijke zoveel mogelijk in werking te houden tijdens warme perioden. Dit bij voorkeur ook in de nacht. Veel mensen zetten 's nachts de apparatuur uit, in deze periode is dat niet verstandig.
  • Breng bij aanhoudend warm weer  een luchtpompje met een bruissteen aan in de vijver als deze normaal gesproken geen bewegend water kent. 
  • Sommige vijverbezitters  gebruiken al dan niet op regelmatige basis zout in de vijver, bijvoorbeeld om ziekten en parasieten bij de vissen tegen te gaan. Echter, hoe meer zout er in het vijverwater aanwezig is, hoe lager het zuurstofgehalte zal zijn.Vijvers met een relatief klein wateroppervlak nemen minder zuurstof uit de lucht op dan vijvers met een groter oppervlak.  Een kleinere vijver zal dus sneller een zuurstoftekort kennen dan een grotere.

Hoe weet ik of er sprake is van een te laag gehalte aan zuurstof in mijn vijver?
Het absolute minimum voor vijvervissen is een zuurstofgehalte van 4 mg/L.
Dit is echter alleen te meten met een digitale zuurstofmeter, die niet iedereen tot zijn beschikking zal hebben.
Echter, aan het gedrag van de vissen kunt u veel afleiden.
Als er sprake is van een te laag gehalte aan zuurstof in de vijver, hangen de vissen loom en luchthappend aan de oppervlakte.
Ook verdringen ze zich vaak massaal op die plekken waar zich de meeste toevoer van zuurstof bevindt.
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de waterinlaat of bij de uitloop van de waterval.
Als er al sprake is (geweest) van sterfte van vissen, is het opvallend dat ze geen uiterlijke verschijnselen van ziekte vertonen en dat het meestal om de grootste vissen gaat. Deze hebben immers de meeste zuurstof nodig.
Ook zijn er vissen die een grotere behoefte hebben aan zuurstof dan andere soorten, voorbeelden hiervan zijn goudwindes en steuren.

Luchtpomp voor de vijver
Wat kan ik structureel doen tegen een mogelijk zuurstofgebrek in de vijver?
De conclusie van bovenstaande is dat de zomer,
vooral als er kans is op onweer, een risicovolle periode kan zijn voor vijvervissen als het gaat om het zuurstofgehalte.
Daarom verdient het sterke aanbeveling om tijdens zo’n periode een zuurstofgebrek in de vijver te voorkomen door pompen, fonteinen, beluchtingen, watervallen enz. in werking te stellen en te houden. Dit ook en vooral gedurende de nacht. 

En als de nood echt aan de man is?
Uiteraard, op alle mogelijke manieren proberen om snel meer zuurstof toe te voegen door meer waterbeweging, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een luchtpomp met bruissteen.
Of eventueel door inspuiten of ingieten van water met behulp van tuinslang of desnoods emmers.
Kortom, zorgen voor zoveel mogelijk beweging van het wateroppervlak.
In acute gevallen, maar ook bij lang aanhoudend hoge temperaturen en vooral als er onweer op komst is, is het zuurstofgehalte in de vijver eventueel ook zeer snel fors te verhogen met ons product Oxy-Boost.
Verdeelt u gewoon een paar keer per dag een handje vol over het vijveroppervlak en uw vissen zullen u dankbaar zijn.