Parasieten bij vissen

Parasieten

Parasieten bij vissen
Witte Stip
Witte stip ( Ichthyophthirius Multifiliis )

Witte stip bij vissen komt relatief vaak voor en wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet.
Zoals de naam al zegt is Witte stip te herkennen aan kleine witte stippen over het gehele lichaam van de vis. De stippen zijn duidelijk zichtbaar. De parasiet die de ziekte veroorzaakt ontwikkelt zich op de huid van de vis. Hier nestelt de parasiet zich in de slijmhuid want dit is zijn voedsel.
In een later stadium zal de parasiet zich loslaten en zakt naar de bodem van de vijver. Hier vermenigvuldigt de parasiet zich razendsnel. Dan zal de parasiet op zoek gaan naar nieuwe slachtoffers om zich weer te gaan nestelen op de slijmhuid van de vis. 
Er zijn meerdere manieren waarop deze parasiet in uw vijver kan komen.
Een veel voorkomende oorzaak is het toevoegen van nieuwe vissen aan de vijver. Witte stip is zeer besmettelijk. Als de nieuwe vis of vissen die u toevoegt de ziekte al onder de leden heeft, dan is de kans groot dat de rest van de vissen deze ziekte ook zal krijgen. Daarnaast is de parasiet in mindere mate altijd wel aanwezig in het water. De weerstand van de vissen bepaalt of deze vatbaar zijn voor de parasiet.

Symptomen van Witte stip:
- Witte stippen op het lichaam van de vis
- Wrijven of schuren tegen oppervlakte
- Schokkerige kieuwbewegingen
- Verminderde eetlust
- Klemmen van vinnen
- Op de bodem blijven

Mochten er vissen met witte stip worden waargenomen dan dient u snel te handelen. Doet u dit niet dan zullen de vissen waarschijnlijk sterven. De oplossing hiervoor is de parasiet doden, en de schade bij uw vissen beperken. Het kan voorkomen dat de parasiet na de behandeling afgestorven is, maar dat er alsnog vissen overlijden aan de opgelopen schade. 

Voor de behandeling van Witte stip bij vissen bevelen wij het product FMC aan.

Costia ( Ichthyobodo Necatrix )
Costia

Costia is een eencellige parasiet die zich vasthecht aan de vis. Costia is een zeer gevreesde parasiet omdat deze erg gevaarlijk is en kan leiden tot grote sterfte, vooral bij jongere vissen. De parasiet vermenigvuldigt zich zeer snel door middel van celdeling. In het beginstadium is de ziekte niet gemakkelijk te herkennen terwijl de vermenigvuldiging razendsnel gaat. Behandeling, zo snel mogelijk, is dan ook noodzakelijk. Deze parasiet vermenigvuldigt zich bij temperaturen van 2 tot 28 graden, hoe hoger de temperatuur hoe sneller dit zal gaan. Costia nestelt zich graag in open wondjes en zelfs ook in de anus van de vis. In veel vijvers is de parasiet al in mindere mate aanwezig. De parasiet slaat dan vaak toe bij een slechte waterkwaliteit, stress en overpopulatie.

Symptomen van Costia:
- Lusteloosheid
- Doffe grijze plekken
- Beschadiging aan kieuwen
- Verhoogde slijmproductie
- Verminderde eetlust
- Happen naar lucht
- Schuren, flitsen en knijpen van vinnen

Voor de behandeling van Costia bij vissen bevelen wij het product Formalin aan.

Chilodinella
                                          Chilodonella

Chilodonella is een eencellige parasiet die minder vaak voorkomt bij vissen in de vijver. De sterfte door deze parasiet is relatief laag. Wel veroorzaakt deze parasiet een mindere mate van weerstand bij de vissen waardoor deze meer vatbaar zijn voor andere ziektes. De parasiet komt vaak voor bij jonge vissen. De kenmerken van de ziekte zijn in het begin te zien op de huid en kieuwen van de vissen. Vaak als dit geconstateerd wordt is de ziekte al langere tijd aanwezig. Het ontstaat van de parasiet gaat vaak in combinatie met een slechte waterkwaliteit.

Symptomen van Chilodonella:
- Aantasting van de kieuwen
- Doffe huid
- Grijze huidaanslag rondom de kieuwen
- Springen en schuren
- Happen naar lucht

 Voor de behandeling van Chilodonella bij vissen bevelen wij het product FMC aan.

Trichodina
Trichodina

Trichodina is een eencellige parasiet die zich voornamelijk nestelt op de huid en de kieuwen van de vis. De parasiet kan leven bij temperaturen tussen de 4 en 30 graden. Dit betekent dat deze heel het jaar door in uw vijver kan overleven. Trichodina vermenigvuldigt zich door middel van celdeling. Deze parasiet kan zich nestelen op vissen maar dat hoeft niet per definitie ziekte op te leveren voor de vis. De parasiet wordt pas een gevaar als de andere omstandigheden niet optimaal zijn. Denk bijvoorbeeld aan een slechte waterkwaliteit, stress bij vissen of een andere parasiet die ook al aanwezig is in de vijver.

Symptomen van Trichodina:
- Flitsen en springen van de vis
- Doffe grauwe en vaak donkerdere huid
- Extra slijmvorming
- Lusteloosheid
- Bloederige plekken ( later stadium )

Voor de behandeling van Trichodina bij vissen bevelen wij het product Calin aan.

Huidworm
Huidworm ( Gyrodactylus )
Kieuwworm
Kieuwworm ( Dactylogyrus )

Huidworm Gyrodactylus is een worm die regelmatig op vissen wordt aangetroffen. De worm is tussen de 0,3 en 0,5 millimeter groot. De worm komt zowel voor bij Koi als bij goudvissen. De worm wordt vaak aangetroffen bij vervuilde of overbezette vijvers. Hij komt overal op de huid voor maar voornamelijk rond de kieuwen van de vis. De worm klampt zich als het ware vast op de slijmhuid. Dit kan erg veel jeuk veroorzaken waardoor vissen gaan schuren en flitsen. De vermenigvuldiging gaat snel. Dit komt omdat de worm in staat is tot zelfbevruchting en soms wel vier generaties nieuwe wormen bij zich draagt.

Symptomen van huidworm bij vissen:
- Troebele huid
- Bloedplekken op de huid
- Schuren langs oppervlakte
- Donkerdere kleur
- Vermagering

Dactylogyrus
Kieuwworm Dactylogyrus is nauw verwant aan de huidworm Gyrodactylus. Toch zijn er een aantal kenmerken die verschillend zijn. Zoals de naam al zegt nestelt de kieuwworm zich voornamelijk rondom en op de kieuwen van de vis. Dit maakt deze worm ook meteen erg gevaarlijk. De kieuwen kunnen hierdoor namelijk behoorlijk aangetast worden. Als reactie op de worm rond de kieuwen gaat de vis extra slijm aanmaken. Als dit rondom de kieuwen gebeurt kan dit verstikkend werken omdat de kieuwen verstopt gaan zitten, met alle gevolgen van dien.

Symptomen van kieuwworm bij vissen:
- Schudden met de kop
- Dichthouden van een kieuw
- Schuren en flitsen
- Kauwen, het lijkt alsof de vis iets in de mond heeft

Voor de behandeling van huidworm en kieuwworm bij vissen bevelen wij het product Triclam aan (niet in ons assortiment)