Schimmel op vis
Schimmel op vissen

Schimmel

Schimmel op vissen komt vaak voor. Meestal is dit een secundaire aandoening, wat betekent dat de schimmel ontstaat door een onderliggende kwaal. Dit kan een ziekte zijn, een verzwakt immuunsysteem of een beschadigingen aan de vishuid zelf. Hierdoor worden de vissen vatbaar voor de bacteriën welke de veroorzakers zijn van schimmel. Zoals hierboven omschreven ontstaan schimmels door bacteriën. Deze zijn altijd wel in mindere mate aanwezig in het water maar worden pas een probleem als uw vissen al zijn verzwakt. Om te voorkomen dat vissen met schimmel te maken krijgen, is het dus belangrijk om te zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Schimmel infectie door Saprolegnia
Saprolegnia is een schimmelinfectie die regelmatig bij vissen in de vijver voorkomt. Je kunt de schimmel herkennen aan de witte pluisachtige plekken op het lichaam van de vis. De schimmel is een gevolg van een bacteriële infectie. Dit betekent dat de schimmelinfectie een secundaire aandoening is, het gevolg dus van een onderliggende andere ziekte. De schimmel groeit vaak op afgestorven huidplooien.

Symptomen van Schimmel op vissen:
- Witte pluisachtige plekken op het lichaam van de vis.

Bekschimmel
Bekschimmel wordt veroorzaakt door de Aeromonas bacterie. Deze bacterie vermenigvuldigt zich door celdeling. Dit kan bij gunstige omstandigheden voor de bacterie, zoals warm water, erg snel gaan.

Symptomen van Bekschimmel bij vissen:
- Lusteloosheid
- Ingevallen ogen
, Witte plekken rondom de bek en kieuwen
- Verminderde eetlust

Voor de behandeling van schimmel bij vissen bevelen wij het product GTC aan