www.schonevijver.nl
Vijver filters

Vijverfilters informatie

Of u een vijverfilter nodig hebt en zo ja welke, is afhankelijk van een aantal factoren

Het is mogelijk om een vijver te houden zonder dat er een filterinstallatie aan te pas hoeft te komen.
Voorwaarden zijn geen of zeer weinig aanwezige vissen, dat er volop zuiverende planten zijn aangebracht en dat de vijver niet volop in de zon ligt.

In de meeste gevallen echter, vooral als er vissen aanwezig zijn, moet het vijverwater worden gefilterd om het schoon en helder te houden.
Vervuiling van het vijverwater ontstaat door organisch afval.
Deze afvalstoffen worden veroorzaakt door de vissen in de vorm van uitwerpselen, afscheidingen en niet opgegeten voer maar ook door bijvoorbeeld ingewaaid bladafval.
Indien deze afvalstoffen niet voldoende worden uitgefilterd en verwerkt door de nuttige bacteriën, ontstaan er problemen zoals algenvorming en een slechte waterkwaliteit.
Uiteraard is dat laatste een veroorzaker van ziekte bij eventueel aanwezige vissen.

Met name vissen zijn de grootste vervuilers van het vijverwater.
Hoe meer vissen in de vijver, hoe meer en beter er gefilterd moet worden.
Helemaal als er sprake is van bijvoorbeeld een koivijver, waarin geen planten kunnen staan, zullen er bijzondere maatregelen moeten worden getroffen om middels filters het water schoon en helder te houden.

Er is een keur te koop aan technische filters en bijbehorend materiaal, dit in diverse uitvoeringen en prijsklassen.
Er kan een technisch filter worden geïnstalleerd maar ook een moerasfilter worden aangelegd.
Een uitgekiend filtersysteem zorgt ervoor dat het vijverwater schoon, helder en gezond blijft en ook dat er geen of weinig problemen met algen zullen ontstaan en de vissen niet ziek worden.
Hier vind u alle informatie over de verschillende types filters, de wijze van installatie en aanleg, hun eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Bekijk hier de verschillende methodes van het filteren van vijverwater
Lees hier alles over de verschillende soorten filters voor de vijver
Liever een natuurlijk filter? Dan is een moerasfilter of helofytenfilter iets voor u