Meerkamerfilter
Vijver meerkamerfilters

Meerkamerfilters

Het meest eenvoudige en meest gebruikte filtersysteem
De meerkamerfilter is het oudste en nog steeds meest gebruikte filter.
In vaak aaneen geschakelde compartimenten of kamers wordt het vijverwater door verschillende filtermaterialen geleid.
Het wordt daarom ook wel eens een doorloopfilter genoemd.
Toepassing
Vanwege het grote doorstroomvolume is een meerkamerfilter bij uitstek geschikt voor grote vijvers vanaf een waterinhoud van 10 m3 en bij vijvers met een groot bestand aan vissen en of met geen of weinig aanwezige planten.
Het is daarom het meest toegepaste filter bij koivijvers.
Kenmerkend is dat het vijverwater van onderen naar boven door de verschillende compartimenten wordt gestuwd.
Uitvoeringen
Meerkamerfilters zijn meestal uitgevoerd in 3-5 kunststof bakken. 
Bij de kant en klaar gekochte uitvoeringen zijn de verschillende kamers meestal aan 1 stuk gegoten in een rechthoekige vorm.
Ze zijn echter ook in klaverblad vormgeving te verkrijgen en met en zonder vortex voorfilter.
Het aantal kamers en de totale inhoud moet in verhouding staan tot de inhoud van de vijver en het daarin aanwezige vissenbestand.
Bij voorkeur beschikt ieder afzonderlijk compartiment over een eigen afvoer met kraan.
Dit vergemakkelijkt het onderhoud doordat per kamer het bezonken vuil (eventueel rechtstreeks naar het riool) kan worden afgevoerd.

De werking
Het filteren in een meerkamerfilter gebeurt in meerdere stappen. 

 • Na een eventuele voorfiltering d.m.v. een vortex of een zeef, vindt een mechanische filtering van de grove vuildeeltjes plaats.
  Meestal gebeurt dit door middel van borstels of grove filtermatten.
 • Daarna stroomt het vijverwater door naar de biologische filterkamer waarin een biologische filtermedium is aangebracht.
  Vaak kiest men ervoor, mits beschikbaar natuurlijk, om 2 biologische filterkamers te creëren.
  Het filtermedium in deze kamer(s) dient als huisvesting voor de nuttige bacteriën die zorgen voor omzetting van schadelijke afvalstoffen naar voor planten opneembare voedingsstoffen.
  Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur welk medium wordt gebruikt, maar het belangrijkst is een goede doorstroming en een zo groot mogelijk aanhechtingsoppervlak voor de bacteriën. Voor de verschillende filtermedia, klik hier
  Omdat de bacteriën voor hun ontwikkeling veel zuurstof nodig hebben, moet de biologische filterkamer worden voorzien van een beluchting middels bijvoorbeeld een pomp met luchtsteen.
 • De laatste stap van filtering is een fijnfiltering door middel van een fijn filtermedium zoals filtermatten of zand.
  Zand wordt steeds minder gebruikt vanwege het nadeel dat het snel dichtslibt en dat het moeilijk te reinigen is.

Het onderhoud
Gebruik nooit reinigingsmiddelen!

 • Indien voorzien, kan dagelijks of om de andere dag de kraanafvoer van de verschillende kamers worden opengezet om het bezonken vuil af te voeren.
 • Afhankelijk van de mate van vervuiling, moet de kamer met het mechanische filtermateriaal regelmatig gereinigd worden.
  De in deze kamer aanwezige filterborstels of matten kunnen worden gereinigd in een emmer schoon water of met een tuinslang.
 • De kamer met biologische filtering moet zo weinig worden schoon gemaakt om de bacteriologische huishouding niet aan te tasten of zelfs te vernietigen.
  Als de vervuiling te groot is en de werking van het filter merkbaar afneemt, kunt u deze kamer en de media erin schoonmaken met vijverwater om een deel van de bacteriehuishouding zo veel mogelijk in stand te houden. Gebruik dus voor dit gedeelte nooit schoon leidingwater!
  Het toevoegen van onze bacteriecultuur BioBacter, na schoonmaak en bij de opstart van het filter, is sterk aan te bevelen.
Tip!
Bij meerdere aanwezige biologische kamers, maak slechts één kamer per keer schoon. Dan blijft de biologische filterfunctie beter behouden.
De plaatsing
Meerkamerfilters kunnen zowel boven water als gelijk met het waterniveau van de vijver worden geplaatst.
Men spreekt dan respectievelijk van een gravity opstelling of een pompgestuurde opstelling.
Om daar meer over te lezen, klik hier
Het wordt sterk aanbevolen om dit type filter voor te filteren d.m.v. een vortex of een zeefboog.
Dit zorgt voor een ontlasting en dus beduidend betere werking van dit filter en het verlaagt eveneens het onderhoud aanzienlijk.
Voordelen en nadelen
Het grote voordeel is het grote volume en de grote doorloopsnelheid van het filter waardoor het grote vijvers en koivijvers kan filteren. Het nadeel daarvan is zijn evenredig grote omvang.
Afhankelijk van het type opstelling, moet er een filterkelder gebouwd moet worden of dient het (forse) bovengrondse filter in de tuin te worden weggewerkt.
Het meerkamerfiltersysteem is eenvoudig en robuust, er kan weinig aan kapot gaan.
De aanschafprijs van een meerkamerfilter is tamelijk hoog.
Een meerkamerfilter werkt het best als er ook skimmers, een skimmerlijn en of bodemdrains zijn voorzien in de vijver, hetgeen zorgt voor extra investeringen.

Kopen of zelf maken?
Een meerkamerfilter is qua systeem vrij eenvoudig en kan met enige handigheid zelf worden gemaakt.
Grote kunststof vaten of containers zijn hiervoor uitstekend geschikt.