Druppelfilter of druppeltoren
Vijver druppelfilter of druppeltoren

Druppelfilters of druppeltorens

Misschien wel het beste biologische filter dat er is
De druppeltoren is een simpel maar heel uitstekend biologisch filter en kent vele voordelen.
Het bestaat uit meerdere op elkaar gestapelde bakken met filtermateriaal waardoor het vijverwater van boven naar beneden loopt.
Andere benamingen zijn biotoren, druppelfilter, trickle filter, shower filter en showerbed.
Toepassing
Een druppeltoren is toepasbaar voor elk soort vijver maar vanwege de uitermate sterke biologische filterwerking wordt hij vaak toegepast bij hele grote vijvers en bij koivijvers
Uitvoeringen
Druppelfilters worden meestal gemaakt van RVS maar er zijn ook uitvoeringen in kunststof.
Ze bestaan uit meerdere opeen gestapelde bakken die voorzien zijn van filtermateriaal.
Het vijverwater wordt in de bovenste bak gesprenkeld, waarna het water zich door de tussenbakken een weg druppelt naar de onderste bak. Hier wordt het gezuiverde en zuurstofrijke water afgevoerd naar de vijver.
De werking
Een druppeltoren is een filter van het nat-droge type hetgeen wil zeggen dat de filtermedia niet zijn ondergedompeld in water maar slechts door besprenkeling nat gehouden worden.
Het grote voordeel hiervan is dat in deze zuurstofrijke omgeving een enorme ontwikkeling van bacteria plaatsvindt in de filtermedia.
Tegelijkertijd vindt er een grote toevoeging van zuurstof aan het vijverwater plaats als gevolg van het druppelsgewijs naar beneden vallen door het druppelfilter.
Door deze combinatie van factoren en het relatief zeer grote oppervlak waar de bacteria zich kunnen huisvesten, is de druppeltoren het beste biologische filter dat er is.

Het onderhoud
Een goed opgebouwd druppelfilter kent maar weinig onderhoud, helemaal als er een mechanisch voorfilter aanwezig is dat het grove vuil afgevangen heeft voor het vijverwater de druppelfilter binnen komt.
Het enige onderhoud dat gepleegd dient te worden is het regelmatig openen van de vuilafvoer en het controleren of de sproeigaatjes niet verstopt zijn geraakt.
Voor het periodieke onderhoud van de gebruikte filtermedia, klik hier
Gebruik bij de opstart en na het reinigen van de filtermedia altijd de bacteriecultuur BioBacter
De druppeltoren moet altijd werken, ook in de winter, anders sterft de bacteriehuishouding af.
Hij mag dus niet voor langere tijd worden stilgelegd. Gebruik nooit reinigingsmiddelen!

De plaatsing
Hoewel niet strikt noodzakelijk, verdient het aanbeveling om het aangevoerde water mechanisch voor te filteren met een voorfilter.
De druppeltoren wordt gevoed middels een zelfaanzuigende pomp.
Uiteraard moet deze pomp in staat zijn om het hoogteverschil naar de bovenste filterbak te overbruggen.
Het druppelfilter moet altijd boven het waterniveau van de vijver geplaatst worden, hij kan dus niet worden ingegraven of in een kelder geplaatst.
Vanwege de aanwezige bacteriën, moet de druppeltoren in de winter worden beschermd tegen vorst.
Een goede isolatie en beschutting tegen vorst is dus noodzakelijk.
Voordelen en nadelen
Het grote voordeel is de doorloopsnelheid en de uitermate sterke biologische werking van het filter waardoor het grote vijvers en koivijvers kan filteren.
Ook de grote toevoeging van zuurstof aan het vijverwater is een voordeel, hierdoor hoeft u uw vijver nagenoeg in geen enkel geval meer op een andere manier te beluchten of van zuurstof te voorzien.
Nog een voordeel is het geringe en eenvoudige onderhoud van de druppeltoren.
Een nadeel kan zijn dat het druppelfilter boven de waterlijn moet worden opgesteld en vanwege zijn hoogte daarom visueel in de tuin weg gewerkt moet worden. Daarnaast kan het door de druppeltoren vallende water behoorlijk geluidsoverlast bezorgen.
Een vrij krachtige zelf aanzuigende vijverpomp is noodzakelijk om de bovenste filterbak te kunnen bereiken.
De aanschafprijs van een kant en klaar druppelfilter is, helemaal gezien het eenvoudige systeem, behoorlijk hoog.

Kopen of zelf maken?
Een druppelfilter is met een beetje handigheid ook zelf te maken.
Kijk op onze doe-het-zelf pagina voor een werkbeschrijving van een druppelfilter