Kies de juiste capaciteit vijverpomp
Vijverpomp capaciteit

Berekening capaciteit vijverpomp

Bereken de capaciteit van uw vijverpomp zorgvuldig
Het heeft geen enkele zin om een vijverpomp aan te schaffen die 5000 liter per uur kan verwerken terwijl uw vijver een inhoud heeft van 2500 liter water, daarmee gebruikt u alleen maar onnodig veel stroom.
Een pomp met een te lage capaciteit daarentegen, kan ervoor zorgen dat het water niet voldoende door het filter stroomt  of dat een beekloop, waterval of fontein een miezerig stroompje wordt.
Soms wordt verondersteld dat een pomp het water filtert, dit omdat er soms een korfje met een sponsachtig materiaal op de vijverpomp is voorzien. Dit is echter alleen bedoeld om te voorkomen dat het grove vuil in de pomp terecht komt.
Een pomp filtert dus niet maar is slechts een hulpmiddel om het vijverwater in beweging te brengen en is zeker geen biologisch filter!
Opvoerhoogte
De opvoerhoogte is eenvoudig. Deze wordt meestal aangegeven met een omgekeerde driehoek met daaronder een getal dat de maximale opvoerhoogte aangeeft. Dit is de hoogte gemeten vanaf de uitgang van de pomp.
Bijvoorbeeld bij aansluiting op een fontein in een vijver van 1 meter diep, geeft een pomp met een opvoerhoogte van 2 meter een fontein van 1 meter hoog.
Ook moet de opvoerhoogte voldoende zijn om het hoogteverschil tussen de pomp zelf en bijvoorbeeld filter of waterval te overbruggen.
Pompcapaciteit of debiet
De benodigde capaciteit van de pomp hangt af van een aantal factoren.
De eerste factor is de totale inhoud van de vijver en hoe vaak deze rondgepompt dient te worden.
Bij een doorsnee vijver, kunt u als vuistregel hanteren dat de volledige vijverinhoud 1 keer per 3-4 uur door het filter dient te worden gecirculeerd. Hiermee kunt u variëren naarmate de vijver belast is door vissen. Als de vijver een hoog bestand aan vissen kent is het beter om de doorstroom iets groter te maken.
Bij koivijvers en kleinere vijvers met relatief veel vissen, hanteert men doorgaans een hogere doorloopsnelheid van ca. 1 keer per 2 uur.

Nuttige capaciteit
De aangegeven capaciteit op de pomp is het bruto watervolume per uur dat deze pomp afgeeft, dit gemeten vanaf de pomp zonder verdere aansluitingen.
Deze moet worden omgerekend naar een netto capaciteit vanwege de weerstand dat het water onderweg ondervindt in de leidingen, door hoogteverschil, de afstand die het water moet afleggen, enz.

Voor de berekening van de netto pompcapaciteit gaat u als volgt te werk.
1. Bepaal de totale waterinhoud in liters van uw vijver zo nauwkeurig mogelijk
2. Bepaal aantal uren waarin u de gehele vijverinhoud door het filter wilt laten gaan.
3. Meet het verschil in hoogte tussen de plaats van de toekomstige pomp en het hoogste punt waarnaar het water moet worden gepompt.
4. Kijk in de winkel of op de websites van de leveranciers welke pomp qua bruto debiet en maximale opvoerhoogte in principe in aanmerking komt.
5. Deel het maximale debiet van de pomp door de maximale opvoerhoogte.
6. Trek voor iedere meter aan te leggen leiding 1% af van het getal gevonden onder punt 5.
7. Vermenigvuldig de uitkomst van punt 6 met de maximale opvoerhoogte.
8. Van de uitkomst van punt 7, trekt u 5% af voor iedere aan te leggen bocht in de leiding.
9. De uitkomst van punt 8 is het netto debiet van de pomp.
10. Deel de totale vijverinhoud door het netto debiet en u weet hoe lang het duurt voordat de gehele vijverinhoud rondgepompt zal zijn.

 Rekenvoorbeeld
1. U hebt de totale inhoud van uw vijver bepaald op 8000 liter.
2. U wilt de totale vijverinhoud één keer per 4 uur hebben rondgepompt
3. Het vijverwater moet 1,75 meter worden opgepompt naar een waterval.
4. Dit betekent dat u op zoek moet naar een pomp met een debiet van 2000 l/u (8000:4) en een opvoerhoogte van minimaal 1.75 m. Stel, u vond een geschikte pomp met max. 2000 l/u en een opvoerhoogte van max. 2m.
5. Max. debiet: max. opvoerhoogte // 2000:2 = 1000
6. Stel, u moet 3 meter aan leidingen leggen // 1000-3% = 970
7. 970 x 2 (max. opvoerhoogte) = 1940
8. Stel, u hebt 3 bochten gepland in uw leidingen // -15% (3x5%)
9. Het netto debiet van deze pomp in uw situatie = 1940-15% = 1649 l/u
10. Vijverinhoud: netto debiet // 8000:1649 = 4,68 uur (4,68 uur = ca. 4 uur en 41 minuten)

In bovenstaand voorbeeld wordt de volledige vijverinhoud  in 4 uur en 41 minuten rondgepompt.
Dit is een acceptabele marge want het vijverwater hoeft niet exact in 4 uur door het filter te worden gepompt.
Enige afwijking is toegestaan, ook omdat u ook de biologische werking van de filterfunctie nog kunt versterken of optimaliseren indien nodig of eventueel kunt u ook meer planten bijplaatsen.
Toch is het bij twijfel of bij mogelijke toekomstige uitbreidingen beter om een iets zwaardere pomp aan te schaffen.
Ook bij gebruik van bijvoorbeeld beadfilters en andere filters die soms met kracht moeten worden teruggespoeld is het beter om meer pompcapaciteit tot uw beschikking te hebben.
De benodigde dagelijkse pompcapaciteit u dan inregelen met los verkrijgbare regelaars die werken als een soort dimmer.
Een pomp voor een waterval of beekloop
Houd er rekening mee dat een waterval in het algemeen een veel sterkere pomp vraagt.
Ook een beekloop vraagt in het algemeen iets meer van de pomp door het hoogteverschil.
Door het omhoog pompen van het water gaat er namelijk veel van de pompcapaciteit verloren.
Ook is het niet mooi om een hoge brede waterval aan te leggen als er maar een kleine hoeveelheid water vanaf komt als gevolg van een te kleine pomp. Reden temeer om dus voor een voldoende krachtige pomp te zorgen.
Om u een indruk te geven van welke waterhoeveelheden minimaal gepompt moet worden voor een fraaie waterval of beekloop, hebben we onderstaand schemaatje geplaatst.
Vanzelfsprekend kunt u met de rekenmethode hierboven dan uitrekenen welke pomp u nodig heeft.
 Breedte  15 cm  40 cm  70 cm
 Zacht stromend  1000 l/u  2500 l/u  4800 l/u
 Sterk stromend  1500 l/u  4000 l/u   7000 l/u

 

Algemene aanwijzingen

  • Hoewel enige overcapaciteit geen kwaad kan, schaf geen veel te sterke (tweedehands) pomp aan als u hem niet echt nodig heeft. Een te zware pomp gebruikt, ook als hij wordt ‘afgeknepen’, onevenredig veel stroom. Ook, indien een te zware pomp zonder meer wordt geplaatst, bestaat het risico op een veel te sterke waterverplaatsing en daardoor een slechte filterwerking in uw vijver.
  • Gebruik altijd de grootst mogelijke diameter leidingen op de pomp. Te kleine diameters zorgen voor capaciteitsverlies.
  • Plaats de pomp voor een waterval of beekloop bij voorkeur aan de andere kant van de vijver voor een zo goed mogelijke doorstroming van het vijverwater.
  • Probeer echter zoveel mogelijk onnodige meters leiding en bochten te voorkomen.