Schonevijver.nl
Draadalgen afbeeldingen

Afbeeldingen van draadalgen

Draadalgen zoals die in de vijver voorkomen en hoe ze te verwijderen

 
 

Draadalgen onder de microscoopdraadalgen verschillende soorten

  Zo zien draadalgen er onder een microscoop uit. In een vijver met draadalgen komen meestal meerdere soorten tegelijk voor.

 Bij draadalg is het vijverwater helder  Draadalgen groeien vanaf de bodem naar de oppervlakte
 In een vijver met draadalgen is het water meestal wel helder  Draadalgen groeien naar de oppervlakte en vormen drijvende flossen
 Draadalgen groeien zeer snel  Draadalg wordt ook wel slijmalg genoemd
 Draadalgen groeien met enkele centimeters per dag  Draadalg wordt soms ook slijmalg of flap genoemd
 Draadalg verwijderen met een WC-borstel  Draadalg oprollen met een stok
 Een radiator- of WC-borstel aan een steel is een goede methode om de meeste draadalgen handmatig uit uw vijver te halen  Ook opdraaien, net als spaghetti, aan een ruwe stok gaat best redelijk
 Draadalgen langs de vijverrand, een lastig probleem Een deken van draadalgen langs de vijverrand is bijzonder hardnekkig.
De draadalgen hebben zich vastgehecht aan de porien in de vijverfolie en groeien van daaruit steeds opnieuw aan.
Dit is de moeilijkst te bestrijden vorm van algengroei.

Het advies is in deze gevallen om de draadalgen eerst rechtstreeks te behandelen met Oxy-Boost om ze te verwijderen en daarna ALG toe te passen.
De praktijk leert dat zelfs dan soms nog enkele nabehandelingen noodzakelijk zijn om de problemen voorgoed op te lossen
 Draadalgen die groeien vanaf de vijverrand zijn moeilijk te verwijderen

 Het effect van ALG in beeld

 Draadalgen voor gebruik van Alg-Killer  Restanten draadalg na gebruik van Alg-killer
  Lange slierten draadalgen die groeien van de bodem naar de oppervlakte    3 dagen na toediening van ALG. De draadalgen hebben losgelaten en krimpen ineen tot compacte drijvende bosjes aan de oppervlakte. Deze kunt u handmatig wegnemen maar ze verdwijnen ook vanzelf na ca. 2 weken
   
 Bestel hier uw ALG vijververbeteraar   Bestel hier uw Oxy-Boost
 
 Foto's van zweefalgen die een groene vijver veroorzaken