Zweefalgen afbeeldingen
Groene vijver afbeeldingen

Afbeeldingen van zweefalgen

Op deze pagina ziet u de zweefalgen die een groene vijver veroorzaken
Zweefalgen onder de microsccop
Zo zien zweefalgen er onder een microscoop uit.
De groene bollen zijn kolonies die de zweefalgen vormen.
Zweefalgen kunnen binnen 2 weken een groene vijver veroorzaken
Een vijver die 2 weken voor deze foto opnieuw is gevuld
Een ernstig geval van zweefalgen
Een ernstig geval van zweefalgen. Hier dient zeker het water te worden ververst
Zweefalgen zijn schadelijk voor de vijverplanten
Zweefalgen zijn in principe niet schadelijk voor uw vissen maar wel voor uw vijverplanten
Zweefalgen worden veroorzaakt door teveel zon
Door teveel zon op de vijver ontstaan al snel zweefalgen.
De werking van Glashelder in beeld
Troebel groen vijverwater
Groen vijverwater vóór toediening Glashelder
Enkele dagen na gebruik Glashelder

Ca. 2 weken na toediening Glashelder