Groene vijver weer helder maken
Een groene vijver helder maken

Bestrijding van groen vijverwater veroorzaakt door zweefalgen

Hoe krijg ik helder vijverwater?
Als u dat nog niet hebt gedaan, leest u dan eerst onze
Algemene richtlijnen tegen draadalg en groen water in de vijver
Hoe weet ik zeker of ik wel last van zweefalgen in mijn vijver  heb?
Bekijk hier de foto's van zweefalgen
Waardoor ontstaat groen vijverwater?Bekende oorzaken voor het ontstaan van zweefalgen en een groene vijver zijn teveel zonlicht en teveel voedingsstoffen in het vijverwater.Maar er zijn meer oorzaken mogelijk waardoor u last hebt gekregen van zweefalgen en uw vijver niet helder is.In ieder geval is er sprake van een verstoord evenwicht in de vijver, van welke aard dan ook.
De zweefalgen hebben ook zelf waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan dat  verstoorde evenwicht waardoor u geen heldere vijver meer hebt.
Is  het erg om groen en troebel water in de vijver te hebben?
Ja en nee. De dieren in uw vijver ondervinden in principe niet rechtstreeks last  van zweefalgen maar voor uw planten is het ronduit funest. Zweefalgen nemen namelijk voor een belangrijk deel het zonlicht weg dat uw planten nodig hebben voor hun ontwikkeling. Bij langdurige aanwezigheid van zweefalgen, zullen uw zuurstofplanten verslijmen en dood gaan, hetgeen het probleem alleen maar erger zal maken. Ook is door zweefalgen groen en troebel water een indicatie dat de waterkwaliteit niet in orde is. Dit laatste is wel iets waar uw vissen slecht tegen kunnen.

Verstoord evenwicht dus. En hoe kan dat dan zo gekomen zijn?
Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

 • Er is nog geen biologisch evenwicht want het is een nieuwe vijver
 • Het vijverwater is ververst, al dan niet gedeeltelijk
 • De bacteriële huishouding is niet op orde
 • De waterkwaliteit laat te wensen over
 • Er zijn teveel vissen of te weinig goed groeiende planten
 • De vijver ligt de hele dag in de volle zon
 • De zuurstofplanten zijn afgestorven
 • Het filter werkt niet of niet goed
 • Geen of te weinig onderhoud gepleegd aan de vijver
Wat  kan ik doen om mijn vijver weer helder te maken het biologisch evenwicht te herstellen?
In het geval van een nieuwe vijver of waterverversing kunt u het enkele weken aanzien of uw planten en bacteriën het goed gaan doen en het water daardoor vanzelf weer helder wordt.
Als dat niet het geval is, of als waterverversing, c.q. een nieuwe vijver niet aan de orde is, is deze vraag niet zo eenvoudig te  beantwoorden. Dan zal eerst de oorzaak of oorzaken bekend moeten zijn. Daarbij is een verstoord evenwicht vaak ook een kwestie van oorzaak en gevolg tussen de hierboven vermelde punten en het ontstaan van groen water. Kortom, ze hangen  meestal samen en het is een combinatie van meerdere factoren als het gaat om het ontstaan van zweefalgen.

Lastig! Maar ik kan er toch wel iets aan doen?
Zeker, u kunt een aantal stappen nemen om uw vijver weer helder te krijgen.

 • Ververs ongeveer 1/3 deel van het vijverwater met schoon leidingwater.
  Probeer zoveel mogelijk de bovenste ‘laag’ van het  vijverwater te verwijderen omdat zich daar de meeste zweefalgen bevinden.
 • Controleer tijdens de waterverversing meteen de gezondheid en hoeveelheid van de aanwezige zuurstofplanten.
 • Verwijder planten met verrottingsverschijnselen en plaats nieuwe bij indien nodig.
 • Verwijder het teveel aan vissen.
 • Controleer ook of er op de bodem van de vijver niet teveel slib ligt (organisch afval). Eventueel dit slib verwijderen.
 • Voeg na de gedeeltelijke waterverversing onmiddellijk ons product Glashelder toe. 
  Dit zorgt ervoor dat de resterende zweefalgen afsterven, samenklonteren en afgevangen worden door de filter.
 • Voeg in het geval van een nieuwe vijver of na een volledige watervervanging ook ons product ALG-Start toe.
  Dit werkt preventief tegen de vorming van algen.
 • Stop gedurende enkele dagen met het voeren van uw vissen of voer minimaal. Vermijd alles waardoor er meer voedingsstoffen in het water komen. (uw vissen overleven dat best)
 • Meet de waterwaarden. Er is een grote kans dat  deze niet in orde zijn.
  Breng de waterkwaliteit weer op een acceptabel niveau.  U kunt er hier alles over lezen.
 • Als de waterkwaliteit hersteld is, voegt u dan onze bacteriecultuur BioBacter toe aan het vijverwater en aan de biofilter (indien aanwezig). Doe dit ook altijd bij een nieuwe vijver of na waterverversing.
  Zorg voor een goede beluchting en beweging van het water door bijvoorbeeld een bruissteen of iets dergelijks vlak boven de bodem in het  diepste gedeelte van de vijver aan te brengen. Ook zit er vaak een voorziening voor beluchting op de filter.
Is dat allemaal niet erg veel werk?
Ja, dat is het zeker. Maar als u deze maatregelen genomen hebt en ook de algemene richtlijnen ter voorkoming van algengroei hebt gevolgd,  dan bent u verzekerd van een heldere vijver.
En niet alleen dat, een door zweefalgen aangetaste vijver móet gewoonweg worden behandeld.
Als dit wordt nagelaten, zal de waterkwaliteit alleen maar verder verslechteren.
Slechte waterwaarden veroorzaken een slechte werking van biofilter, bacteriecultuur en planten in de vijver.
Hierdoor kunnen de noodzakelijke biologische processen niet tot stand komen.
Uiteindelijk zullen als gevolg hiervan met zekerheid meer en nog grotere problemen in uw vijver ontstaan.
Deze neerwaartse spiraal zorgt er uiteindelijk voor dat uw vissen ziek worden en planten massaal afsterven, dit met alle kosten voor vervanging van dien. Uiteraard blijft uw vijverwater ondertussen wel gewoon groen en  troebel.
Okay, als mijn vijver dan eenmaal weer helder is, hoe kan ik  dan herhaling voorkomen?
Als het om algen in de vijver gaat, kunnen er geen garanties gegeven worden.
Althans niet zonder gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.
Het tegengaan van algengroei is ook geen exacte wetenschap en het blijven onvoorspelbare plantjes.
Toch kunt u door het hanteren van de algemene richtlijnen tegen algengroei en bovenstaande maatregelen er tamelijk zeker van zijn dat het probleem zich niet opnieuw zal voordoen.
Is een UV-lamp een mogelijkheid om helder vijverwater te  krijgen?
Ja, een UV-lamp of UV-filter of UVC zoals ze ook wel worden genoemd, helpt tegen zweefalgen.
Door zo’n UV-unit in het filtersysteem te  plaatsen worden namelijk de passerende zweefalgcellen gedood door het ultra  violette licht.
Toch is dit meer een vorm van symptoombestrijding dan een echte oplossing want de oorzaak van het ontstaan van zweefalgen wordt ook door het  gebruik van een UV-lamp geenszins weggenomen.
Een UV-filter is in aanschaf tamelijk prijzig en eveneens dient de lamp na elke 8000 branduren (= ca. 15 mnd) te worden  vervangen.
Door een UV-lamp worden ook andere levende organismen zoals nuttige vijverbacterien gedood.
Bij gebruik van een UV-filter wordt daarom aanbevolen om 2 keer per jaar BioBacter toe  te voegen.
Naar verluidt, neemt de werking van de UV-filter na verloop van tijd af omdat de UV-stralen worden geblokkeerd door de vele dode cellen in het vijverwater.
U had het zojuist over uw product Glashelder. Wat is dat  eigenlijk?
Glashelder is een product dat speciaal is ontwikkeld om door zweefalgen aangetast vijverwater weer helder te maken.
Het is een product bestaat uit natuurlijke kleurstoffen die de zweefalgen doen afsterven en samenklonteren.
Deze dode zweefalgen kunnen daarna door het filter worden afgevangen.
Als er geen filter aanwezig is, zakken ze naar de bodem waarna ze door de vijverbacteriën worden afgebroken.
Glashelder maakt uw vijver wel weer helder omdat het de zweefalgen doodt, maar het is volkomen veilig voor de planten en vissen.
Het is niet giftig,  bevat geen metalen en bevordert de bacteriële huishouding en de plantengroei. 
Omdat het niet giftig is, kan het ook zonder bezwaar worden gebruikt in bijvoorbeeld koivijvers en zwemvijvers.
Kan ik Glashelder dan ook gebruiken zonder eerst het  vijverwater te verversen?
Dat kan, helemaal als de vijver niet al te groot is of het water maar in lichte mate troebel is.
Toch is het altijd aan te bevelen om een gedeelte van het water te verversen.
Dit heeft niet zozeer met de werking van Glashelder te maken als wel met het feit dat zweefalgen een aanzienlijke leverancier van zuurstof in de vijver zijn.
Bij de snelle afname van zweefalgen door het gebruik van Glashelder kan er dus een zuurstoftekort ontstaan in vijvers met veel vissen of andere dieren zoals kikkers en slamanders. Daarom wordt aanbevolen om altijd eerst een gedeelte van het  water te verversen.

Hebt u nog meer tips om een heldere vijver te krijgen en  te houden?
Jazeker, hier volgen er nog een paar:

 • Controleer regelmatig de waterwaarden van uw vijver. Dit zijn goed indicatoren voor de totale conditie van uw vijver. U kunt  met de juiste middelen ook de waarden bijsturen om problemen te voorkomen.
 • Maak de filter nooit schoon met leidingwater.  Hierdoor gaat een belangrijk deel van de nuttige bacteriën verloren. Gebruik een emmer vijverwater om bijvoorbeeld het filtermedium schoon te spoelen. Maak, bij een meerkamerfilter, ook nooit de hele filter in 1 keer schoon maar doe iedere week 1 kamer. Zo blijft de biologische functie deels behouden.
 • Zet na het vullen, hervullen of deels waterverversing een eventueel aanwezige UV-filter gedurende 2 dagen uit. Te vroeg aanzetten na de schoonmaak zorgt ervoor dat de nog vrij zwevende  bacteriën worden gedood. Deze dienen de tijd te hebben om zich eerst te hechten aan bodemsubstraat en filtermatten, etc.
 • Voeg bij een voortdurend in werking zijnde UV-filter minimaal 2 keer per jaar BioBacter toe. De beste tijdstippen zijn in  het najaar en in het vroege voorjaar. Dit is essentieel voor de voortgang van de biologische processen in de vijver. In de winter gaan de biologische processen in de vijver gewoon door. Hou de vijver deels ijsvrij zodat overtollig CO2 gas kan ontsnappen en de vijver niet verzuurt. Zie ook onze wintertips voor de vijver
 • Algen-Stop werkt preventief tegen zowel zweefalgen als draadalgen. Toediening vroeg in het  voorjaar belemmert de groei van algen waardoor zuurstofplanten een voorsprong hebben.
 • Probeer om bij het vijvercentrum of dierenwinkel levende watervlooien te krijgen, watervlooien leven van zweefalgen. Vangt u ze niet zelf in de vrije natuur want dan krijgt u waarschijnlijk te maken met ziekten en parasieten zoals bloedzuigers.  Ook de zoetwatermossel filtert de zweefalgen uit het water. Deze dieren zullen niet onmiddellijk een bestaand probleem verhelpen, maar alle kleine beetjes helpen.