Gerststro tegen algen in de vijver
Gerststro tegen algen is niet zonder risico

Gerststro tegen algen in de vijver?

Is gerststro als anti algenmiddel een milieuvriendelijk alternatief?
De laatste tijd is er veel aandacht voor het gebruik van gerststro of extracten van gerststro als methode ter bestrijding van algen in vijvers. Dit omdat het een milieuvriendelijke en veilige methode zou zijn om overmatige algengroei tegen te gaan.
Het is onderzocht en bewezen dat (het rottingsproces van) gerststro de algengroei kan belemmeren.
We spreken dan wel over uitsluitend een preventieve werking want reeds bestaande algenproblemen worden er niet mee opgelost.
De ervaringen ermee zijn echter niet talrijk en niet allemaal even positief want het werkt lang niet altijd en zeker nooit snel.
Een nogal forse zak met gerststro dient nagenoeg een heel seizoen in de vijver te drijven.
Ook moeten de omstandigheden aan bepaalde eisen voldoen, wil het effect hebben tegen de vorming van algen.
Zo dient de zak met gerststro voldoende waterbeweging te hebben zodat zuurstofrijk water wordt aangevoerd.
Het is daarom noodzakelijk om hem te verankeren bij bijv. een waterval, fontein, o.i.d.
Ander nadeel is dat het verrotte gerststro de vijver en filter meer organisch belast.
Het werkingsprincipe van gerststro is als volgt:
De gerststro wordt door schimmels verteerd (gaat rotten) waardoor de stof lignine vrijkomt.
Deze lignine verbindt zich aan de in het water aanwezige chloordelen.
Hierbij komen o.a. fenolen en het zeer giftige dioxine in kleine hoeveelheden vrij.
Vanwege hetzelfde verschijnsel wordt de papierindustrie beschouwd als zwaar belastend voor het milieu.
Daar wordt de bruin gekleurde lignine uit de papierpulp verwijderd met behulp van chloor of chloorverbindingen.
Hierdoor komen aanzienlijke hoeveelheden van het zeer kankerverwekkende dioxine in het milieu terecht.
Het zijn dus de fenolen en dioxine die de vorming van algen tegengaan.
Dioxine lost niet op in water waardoor het een langdurige werking tegen algen heeft.
Echter, de dioxine wordt wel opgeslagen en opgelost in vetten en weefsels het dierlijk leven, dus ook in het weefsel van vissen en andere vijverdieren.
Ook fenolen zijn uiterst giftig en worden opgenomen door huid en mond.
Als argument voor het gebruik van gerststro wordt vaak gegeven, de afkeer van chemische bestrijdingsmiddelen voor algen in de vijver. Dit omdat ze meestal gebaseerd zijn op zware metalen, zoals koper en zink of een percentage gif bevatten.
Sommige kunnen worden vergeleken met regelrechte onkruidverdelgers.
Weer andere werken op basis van fosfaatbinding waardoor de voedingsbronnen voor algen, maar ook voor de planten worden weggenomen. Zonder uitzondering zijn deze alle schadelijk voor de planten en of de vissen.
Gerststro wordt vaak gezien als veilig en natuurlijk alternatief voor bovengenoemde algenbestrijdingsmiddelen.
Maar onze stelling is, dat ook een uit de natuur gewonnen stof, zoals in dit geval de dioxine gewonnen uit gerststro, wel degelijk een gif is en daarmee niet minder schadelijk dan de traditionele algenbestrijders.
Met andere woorden, ook uit natuurlijke materialen gewonnen gif is gewoon een gif en in het geval van dioxine en fenolen, zelfs hele zware gifstoffen!
Welke schadelijke stof dan ook, het hangt altijd af van de concentratie en duur van de blootstelling eraan of en in hoeverre deze schadelijk zal zijn. Het moge duidelijk zijn dat in de minuscule biotoop van onze vijvers dit al snel te hoog en te lang zal zijn.
Tot slot, kun je je afvragen waarom je bezwaar zou moeten hebben tegen het gebruik van koper en zink in de vijver (tenslotte ook natuurproducten) als je geen problemen hebt met veel meer schadelijke stoffen als dioxine en fenolen?
Het zal duidelijk zijn dat Schonevijver.nl geen voorstander is van het gebruik van gerststro tegen algen in de vijver.
Dit vanwege het schadelijke effect op het dierlijk vijverleven op de langere termijn.
Daarbij komt dat bij gebruik van gerststro het water bruin kleurt en er een aanzienlijk risico is op een zuurstoftekort in de vijver.
Ook nemen wij aan dat niet iedereen ervan gecharmeerd zal zijn om voortdurend een drijvende zak stro in zijn vijver te moeten aanschouwen.

De producten van Schonevijver.nl werken op microbiologische basis en bevatten geen gif of zware metalen.
Ze zijn allemaal absoluut veilig voor mens, dier en plant, zelfs bij langdurige overdosering.