ph-waarde in vijver en aquarium
Vijver pH-waarde of zuurgraad

De pH-waarde van het water

Het belang van de pH waarde of zuurgraad van het vijverwater

pH waarde of zuurgraad van vijverwater

Een veel voorkomend misverstand
Veel mensen denken dat bij een hoge pH-waarde het vijverwater zuur is, maar het tegenovergestelde is waar want, hoe lager de pH waarde, hoe zuurder het water is.
Omgekeerd, betekent een hoge pH waarde dat het water basisch of alkalisch is.
Wat is de pH waarde?
De pH-waarde geeft het aantal vrije waterstof (H+) ionen weer.
Het aantal H+ ionen bepaalt de zuurgraad van het water in een schaal van 0 - 14.
Water (H2O) is opgebouwd uit H+ en OH- ionen en de verhouding tussen vrije H+ ionen en OH- ionen is de pH-waarde.
Hoe hoger het aantal H+ ionen, des te zuurder het water en omgekeerd, hoe meer OH- ionen des te meer alkalisch is het water.
Zoutzuur heeft een pH-waarde van 0 en Natronloog een pH-waarde van 14
Bij een pH van 7 is het water neutraal, dit is het geval bij zuiver, gedemineraliseerd water.
Water met een pH 6 (10-6 H+ ionen) is 10 keer zuurder dan water met een pH van 7 (10-7 H+ ionen). De pH-waarde wordt namelijk uitgedrukt in een negatief progressieve reeks.
In zowel een vijver of aquarium daalt de pH-waarde voortdurend als gevolg van natuurlijke biologische processen.
Wat zijn goede pH waarden?
De pH-waarde in een aquarium kan het beste gehouden worden tussen 7,2 tot 7,8. Afhankelijk van de vissen- en plantensoorten, die worden gehouden, ligt de pH-waarde tussen de uitersten 6,7 en 8,6.
Voor een vijver kan men het beste een pH tussen 7,0 en 8,5 aanhouden.
Voor een koivijver of een vijver met alleen maar andere karperachtigen, wordt een iets hogere waarde aanbevolen, tussen 8,0 en 8,5.
Wanneer moet er worden ingegrepen?
Uitgaande van een voor vissen neutrale pH-waarde van 7-8,5, lijkt er met een waarde van 6 niet zoveel aan de hand te zijn.
Och, het valt nog wel mee, denkt men dan: Het is maar 1 puntje te laag en daar zullen mijn vissen echt geen last van hebben.
Men realiseert zich echter niet dat een pH van 6 al 10 keer zuurder is dan pH 7 en een pH van 5 al 100 keer zuurder.
Proef de pH waarde
Neemt u zelf eens letterlijk deze proef op de som:
Vul 3 dezelfde glazen met kraanwater en zet ze op een rijtje en neem twee waterteststripjes.
Voeg aan het 2e glas keukenazijn toe tot u een pH van 6 krijgt en doe hetzelfde bij het 3e glas tot u daarin een pH waarde van 5 hebt.
Neem een flinke slok van elk glas, opvolgend van glas 1 t/m 3 en u zult voortaan heel goed begrijpen waarom 1 pH te laag wel degelijk een groot verschil maakt voor de vissen in de vijver of het aquarium.
Zie ook de tabel voor de pH-waarde van herkenbare producten onderaan deze pagina.
Wat zijn de gevolgen van een te slechte of instabiele pH-waarde?
Bij een te lage of hoge, maar ook sterk schommelende zuurgraad raken vissen gestrest , hun kieuwen en vinnen raken bloeddoorlopen en hun slijmhuid kan aangetast raken.
Als vissen aan stress lijden worden ze snel ziek omdat het hun weerstand drastisch afneemt en uiteindelijk kunnen ze er dood gaan.
Ook de nuttige bacteriën in de vijver en het filter zullen minder werken door een slechte pH waarde, dit met als gevolg dat de pH waarde nog sneller slechter zal worden. U ziet, er is alle reden om de pH-waarde van de vijver goed in de gaten te blijven houden.
Wat kan ik doen om een te lage pH-waarde te voorkomen?
Als eerste dient u te zorgen voor een voldoende hardheid van het water.
Zowel de gemiddelde hardheid (gH-waarde) als de carbonaathardheid (kH-waarde) dienen voldoende hoog te zijn.
Uiteraard spelen ook zaken als een goede biologische filtering, de bacteriehuishouding, beluchting, maar ook periodiek bodemonderhoud een rol.
Verder is het verstandig om niet al teveel vissen te houden en voldoende zuurstofplanten te hebben.
Wat moet ik doen bij een kritiek hoge pH-waarde?
Onmiddellijk een deel van het water verversen en stoppen met beluchten.
Aanwezige beluchters, fonteinen en watervallen uitzetten.
In de meeste gevallen ziet u dan de pH-waarde dalen.
In zeer kritieke gevallen kan als noodmaatregel, PH-Min worden gedoseerd, CO2 in gas of vaste vorm of zelfs sterk verdunde natuurazijn.

Overzicht pH waarden

 

 pH  Alkalisch
 14,0  Natronloog
 13,0  Kaliloog
 11,5  Huishoudammonia
 10,5  Zeepsop
 9,5  Bleekwater
 8,5  Zeewater, darmsap
 7,5  Eieren
 7,4  Menselijk bloed
 7,0  Gedestilleerd water (Neutraal)
 6,7  Melk
 6,5  Speeksel
 6,0  Regen, urine
 5,0  Licht zure regen
 4,5  Tomaten, druiven
 4,0  Zure regen, tomatensap
 3,0  Consumptieazijn, bier, wijn, zuurkool
 2,8  Cola
 2,0  Maagzuur, citroensap
 1,0  Zwavelzuur, accuzuur
 0,0  Zoutzuur
 pH Zuur