vVijver uitgraven
Uitgraven vijverkuil

Uitgraven van de vijverkuil

Een vijver graven is niet moeilijk als u maar weet hoe u het moet doen
Vijver uitgraven
Werkplek
Aan de hand van uw tuinplan, zet u de ligging en omtrek van uw toekomstige vijver nauwkeurig af.
Dit kunt u doen met behulp van paaltjes en touw, maar ook met het uitleggen van een tuinslang langs de omtrek van de vijver.
Wat ook goed werkt, is een plastic limonadefles of tuingieter vullen met wit zand en daarmee de omtrek van de vijver ‘af te tekenen’. 
Bepalen van de te graven dieptes
Afhankelijk van het type vijver en de benodigde diepte van de waterplanten, graaft u de vijver per plateau uit, zie schema 1 hieronder.
Hierbij moet u rekening houden met 10 cm extra in verband met aan te brengen klapzand op de horizontale vlakken. 
Deze laag zand is bedoeld voor de bescherming van de vijverfolie en stabilisatie van de plateaus.
Als u de planten niet in mandjes gaat zetten maar rechtstreeks in vijveraarde of substraat wilt poten, moet u nog eens 10-15 cm extra diepte rekenen.
Bijvoorbeeld, zone 2 in het schema hebt u bepaald op een plantendiepte van 20 cm en zone 4 op een diepte van 80 cm.
Dat betekent dat u zone 2 tot op een diepte van (20+10+15=) 45 cm moet uitgraven.
Als u in zone 2 of 3 uitsluitend plantenmanden gaat plaatsen hoeft u geen rekening te houden met de extra diepte voor substraat of vijveraarde en graaft u uit tot een diepte van 30 cm.
Zone 4 is het diepste gedeelte, de bodem van de vijver waar onder de vijverfolie ook een laag klapzand wordt aangebracht.
Indien gewenst brengt u later voor het vullen van de vijver een laag vijversubstraat of vijveraarde aan ten behoeve van planten.
Deze zone graaft u dus uit tot een diepte van (80+10+15=) 105 cm.
Uitgraven vijver bovenaanzicht
Schema uitgraven vijver bovenaanzicht
Tip!
Neem ook alvast de randafwerking van de vijverfolie mee in de graafdieptes. Een mooi strak afgewerkte rand kunt u bijvoorbeeld realiseren met bakstenen.
De eerste schop
Steek met een spade loodrecht naar beneden langs de gehele aangebrachte omtrek van de vijver, hiermee krijgt u een strakke vijverrand.
Plateauvormig uitgraven
Om te voorkomen dat de randen en de plateaus afbrokkelen of instorten tijdens het werk, graaft u per zone of plateau de vijver uit.
U begint met het uitgraven van zone 2 over het gehele oppervlak van de vijver.
Daarna steekt u de randen af van plateau 3 en graaft deze op de berekende diepte uit over de gehele oppervlakte binnen deze rand. Dezelfde methode hanteert u uiteraard ook voor plateau 4 en eventuele andere niveaus. 
Het resultaat is een vijverkuil met een doorsnede als in onderstaand schema.
Schema uitgraven vijver doorsnee plateaus
Uitgraven vijver plateaus
Controle op onregelmatigheden
Controleer tijdens en na het graafwerk de wanden en bodem op uitstekende wortels, stenen en andere zaken die de vijverfolie kunnen perforeren.
Met name als de vijver straks gevuld wordt en daardoor het vijverfolie met grote kracht tegen de wanden geperst wordt, kan het door deze achtergebleven onregelmatigheden snel lek raken. Controleer hier op en verwijder ze nauwgezet.
Voorkom beschadigingen van het graafwerk
Probeer zo min mogelijk te lopen op het al uitgegraven werk om beschadigingen te voorkomen.
Verzakkingen en afgebrokkelde gedeeltes zijn moeilijk te herstellen.
Om uit het diepste de vijver te kunnen klimmen, kunt u bijvoorbeeld een houten plaat of stoeptegels op de bodem leggen en er een (vouw)ladder o.i.d. op te plaatsen. Deze laat u dan rusten op de tuingrond buiten de vijver of bijvoorbeeld tegen een boom.
Het vergt misschien iets meer van uw acrobatische vaardigheden maar u kunt er onnodige schade mee voorkomen.
Als u het werk tijdelijk stil legt, dek dan de vijverkuil af. Met name als het regent kunnen de gegraven plateaus gemakkelijk afkalven, evenals door bijvoorbeeld spelende kinderen of huisdieren.
Horizontaal klapzand aanbrengen
Op alle horizontale vlakken, dus ook op de bodem, brengt u een een laag aan van 10 cm klapzand.
Klapzand is een zandsoort die in relatief droge staat goed in vorm te brengen is en deze vorm ook vasthoudt. 
De laag klapzand beschermt het vijverfolie tegen lekkage en voorkomt problemen als gevolg van te hoog grondwater.
Druk het zand stevig aan en strijk het netjes glad.
Bovenrand waterpas afrijen
Plaats een waterpas op een lange rechte lat of plank en strijk de bovenrand van de vijver exact gelijk en waterpas.
Dit precieze werkje moet uiterst zorgvuldig worden gedaan.
Als dit niet goed gebeurt, zal blijken dat bij het vullen van de vijver, de ene kant het water al over de rand stroomt terwijl aan de andere kant het water onder de rand staat en het folie nog zichtbaar is.
Voor het waterpas afrijen, is het gemakkelijk om vooraf ook een laagje klapzand op de vijverrand aan te brengen.
Vijverkuil voor een voorgevormde kunststof vijver
Als u besloten hebt om uw vijver te maken met een voorgevormde kunststof vijverbak hoeft u geen rekening te houden met het exact uitgraven van de diverse dieptes. Deze zijn immers al voorgevormd in de kunststof vijverbak zelf.
Bovengenoemde punten 2 en 4 kunt u dus overslaan en u kunt gewoon een vijverkuil graven waar de kunststof vijver ruim in past. 
Graaf  8-9 cm dieper dan de afstand gemeten van de bovenrand tot de bodem, aan de buitenzijde van de bak gemeten.
Verder hanteert u langs de zijwanden een open ruimte van ca. 5 cm. Dit is nodig om de voorgevormde vijver later goed te kunnen stabiliseren.