Voorgevormde kunststof vijver
Een kunststof vijver plaatsen

Plaatsen van een voorgevormde kunststof vijverbak

Gemak dient de mens, vooral met een goede handleiding
Vijverbak plaatsen
Als u het goed hebt gedaan, hebt u nu een vijverkuil uitgegraven die 8-9 centimeter dieper is dan de totale hoogte van de vijverbak. Ook past de voorgevormde vijver ruim in het gegraven gat en is de rand van de vijverkuil netjes waterpas gemaakt.
1. Op hoogte brengen
Als u dat nog niet hebt gedaan, stort u op de bodem van de vijverkuil eerst een laag klapzand van 10 cm.
Deze maakt u waterpas door hem af te rijen met een plank met daarop een waterpas.
Het gat dat u hebt gegraven is iets minder diep dan de hoogte van de vijver en de laag zand tezamen.
Daardoor staat de rand van de vijver als het ware nog iets boven de grond.
Als de vijver eenmaal is gevuld zal deze nog iets zakken waardoor de rand tot op het maaiveld zal komen.
Door op deze manier te werken voorkomt u dat er teveel spanning op de randen van de vijver komt waardoor er schade door verbuigen of knikken kan ontstaan.
2. Het plaatsen van de voorgevormde vijverbak
U plaatst de voorgevormde vijver in het gegraven gat waarbij u ervoor zorgt dat er rondom langs de wanden van de kunststof vijver overal evenveel vrije ruimte is.
U kunt eventueel afstandhouders gebruiken van kleine stukjes hout of iets dergelijks.
3. Waterpas maken
Leg nu een lange rechte lat of plank met daarop een waterpas op de vijver. Door vervolgens de voorgevormde vijver heen en weer te schuiven en er een beetje mee te 'wiebelen', kunt u hem waterpas stellen.
Doe dit uitermate zorgvuldig, zowel in de lengterichting als in de breedterichting van de vijver, de bovenrand van de vijerbak moet exact waterpas staan.
ls dit namelijk niet het geval is, dan zal blijken dat bij het vullen van de kunststof vijver, de ene kant het water al over de rand stroomt terwijl aan de andere kant het water onder de rand staat en de vijverwand nog zichtbaar is.
4. De vijverbodem vullen
Breng op de bodem van de vijver eventueel een laag van 10-15 cm vijversubstraat of vijveraarde aan. Dit is nodig als hechtingsgrond voor de waterplanten.
Als u zich beperkt tot het plaatsen van manden met vijverplanten is het gebruik van substraat niet nodig en is het makkelijker om een heldere vijver te behouden.
Bega nooit de fout om gewone tuinaarde of potgrond te gebruiken! Deze grond is veel te rijk aan voedingsstoffen en zorgt onherroepelijk voor problemen zoals algenvorming.
5. Stabiliseren en vullen van de kunststof vijverbak
Vul de ruimtes tussen de voorgevormde vijver en de vijverkuil rondom gelijkmatig op met klapzand.
Het eenvoudigst gaat dat door van zand en water een dikke modder te maken en dit in de tussenruimte te gieten.
Ook kunt u de ruimte opvullen met zand en telkens een beetje inspoelen met water zodat het zich goed verdeelt tot onder in de vijverkuil, zo ongeveer hetzelfde als gebeurt met het inwassen en invoegen van bestrating.
Vul niet meteen de gehele tussenruimte maar in vul in meerdere kleine stappen.
Het beste kunt u namelijk tegelijkertijd langzaam schoon leidingwater in de vijver laten stromen tot ongeveer dezelfde hoogte als u de tussenruimte hebt opgevuld met zand.
Als u water- en zandhoogte steeds ongeveer gelijk houdt, voorkomt u dat de vijverbak door drukverschillen vervormd raakt. Vervormingen kunnen schade en lekkage aan de vijver veroorzaken. Barsten en knikken in de vijverbak zorgen niet alleen voor lekkage en zwakke plekken, maar blijven vaak ook lelijk zichtbaar.
Tip!
Noteer de standen van de watermeter voor en na het vullen. U weet dan voortaan exact wat de inhoud van uw vijver is.
6. De laatste controle
Als de zand- en waterhoogte zich ongeveer op 1/3 van de totale hoogte bevinden, controleert u nogmaals of de bovenrand van de vijver waterpas staat. Dit is ongeveer het laatste moment dat u hier nog iets kunt corrigeren. In een meer gevuld stadium is het gewicht daarvoor te groot en zorgt eventueel gebruikt geweld of grote kracht alleen maar voor schade aan de voorgevormde vijver.
7. De vijverplanten
Dit is een geschikt moment om de vijverplanten te plaatsen op de daarvoor bestemde plekken.
Kijk hier welke soorten vijverplanten op welke diepte worden aangebracht 
8. Genoeg voor vandaag!
Ga door met het stapsgewijs vullen met zand en water tot ongeveer 15-20 cm onder de rand en stop er dan mee.
Eventueel aangebrachte afstandhouders kunt u nu verwijderen.
9. De laatste aanvulling
Laat de voorgevormde vijver zich enige dagen 'zetten' en controleer daarna of hij niet is verzakt en de rand nog steeds netjes waterpas staat. 
Als dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, dan is de oorzaak meestal het niet voldoende of onjuist ingespoeld klapzand in de tussenruimte tussen vijverbak en vijverkuil. Helaas zit er in zo'n geval niets anders op dan de scheve vijverrand later te camoufleren met de randafwerking en beplanting.
Als de vijver wel mooi waterpas is blijven staan, dan hebt u het goed gedaan. 
Het niveau van het klapzand in de tussenruimte zal waarschijnlijk gedaald zijn doordat het water uit de ingegoten modder is getrokken.
U kunt dit nu aanvullen met klapzand tot 15-20 cm onder de vijverrand.
De resterende ruimte vult u het beste op met gewone tuinaarde in verband met eventuele beplanting rond de vijver. Let er daarbij wel op dat deze aarde niet in de vijver terecht komt. Ook kunt u nu het water verder aanvullen tot het gewenste niveau.
10. De randafwerking
Bij een voorgevormde vijver is de randafwerking vrij eenvoudig en voornamelijk een kwestie van smaak.
In tegenstelling tot een folievijver heeft immers al een solide afgewerkte rand. 
Voor de afwerking en de wijze van camouflage van de vijverrand kunt u kiezen uit vele stijlen. Strak en modern of juist meer natuurlijk.
U kunt de rand en de slangen van de pomp eenvoudig aan het zicht onttrekken met gesteente, hout of andere natuurlijke materialen of wat u ook maar het mooist vind.
Voor een afwerking van de vijverrand met planten zijn de mogelijkheden eveneens onbeperkt.
Voor meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden, Tips voor een mooie randafwerking van de vijver
11. Klaar voor gebruik?
De technische aanleg van uw vijver is nu wel voltooid maar hij is nog niet helemaal klaar.
Een vijver heeft namelijk tijd nodig om een natuurlijk biologisch evenwicht te bereiken; hij moet als het ware 'rijpen'.
De vijverplanten moeten eerst gaan groeien om hun zuiverende werk te kunnen doen, de bacteriële huishouding in de vijver en eventueel in het filter heeft tijd nodig om te volgroeien.
Deze natuurlijke processen vergen tijd, de waterkwaliteit moet nog op orde komen en daarom kunt u beter niet onmiddellijk vissen in uw vijver zetten.
U kunt deze processen versnellen door AquaProtect en BioBacter toe te voegen. Dit zijn dé opstartproducten voor een vijver.
Ook kunt u algenvorming tegengaan door Algen-Stop toe te dienen maar desondanks bestaat er een kans dat u in het voorjaar toch te maken krijgt met groen vijverwater of met draadalgen. Dit vrij gebruikelijk bij nieuwe vijvers.
Bij een in het najaar aangelegde vijver kunt u in het voorjaar gerust vissen in uw vijver uitzetten.
Bij een vijver die in het voorjaar gereed is gekomen moet u echter minimaal 6 weken wachten.
Ook moet, voor het uitzetten van de vissen, altijd de waterkwaliteit in uw vijver worden gemeten en eventueel worden aangepast.