Vijver goed opstarten
Nieuwe vijver opstarten

Opstarten van een nieuwe vijver

Een nieuwe vijver succesvol opstarten is een kwestie van geduld en een juiste aanpak
Vijver opstarten
Het vullen van de vijver
U kunt het beste al tijdens het vullen van de vijver de planten in uw vijver plaatsen.In ieder geval, moeten uiterlijk 24 uur na het vullen van de vijver de planten aanwezig zijn.
Met name de zuurstofplanten zijn hierbij belangrijk omdat zij in grote mate bijdragen aan een goede start van een evenwichtige vijver.
Om teveel stroming tijdens het vullen te voorkomen, plaatst u een emmer in de vijver en laat het water uit de tuinslang daarin stromen. Uw plantenmandjes vallen dan niet om en het vijversubstraat of de vijveraarde blijft op zijn plaats.
Tip!
Neem voor en na het vullen van de vijver de stand van de watermeter op, u weet dan precies hoeveel water er in uw vijver zit.
Dit is later handig voor het toedienen van een nauwkeurige hoeveelheid medicijnen en andere middelen.

Welk water

 • Vul een nieuwe vijver nooit met water uit een sloot of iets dergelijks!
  Al lijkt het nog zo schoon, vaak bevat dit water ziektekiemen en parasieten waar de in het wild levende dieren wel tegen bestand zijn, maar de vijvervissen die u later gaat plaatsen waarschijnlijk niet.
 • Het gebruik van grondwater kan op zich wel, maar er is een kans dat uw vijverwater bruin wordt doordat grondwater soms veel ijzer bevat. Ook verdient het sterk de aanbeveling om grondwater, met name in agrarische gebieden, eerst te testen op de aanwezigheid van fosfaten.
  Fosfaat in uw vijverwater is zo ongeveer het ergste dat u kan overkomen.
 • Ook het vullen van de vijver met regenwater is niet bepaald aan te bevelen.
  Regenwater is erg zacht, hierdoor zullen uw planten het slecht doen of zelfs helemaal afsterven.
  Ook is regenwater behoorlijk zuur waardoor heel moeilijk een gunstig biologisch evenwicht in uw vijver bereikt zal kunnen worden.
  Tot slot, zal regenwater afkomstig uit de dakgoot waarschijnlijk veel organisch materiaal bevatten door bladafval, mossen, vogeluitwerpselen, enz. Hiermee wordt uw vijver en filter zwaar belast en kunnen als gevolg hiervan veel algen in uw vijver ontstaan.
 • U kunt uw vijver dus het beste vullen met gewoon kraanwater, het is schoon en zeker vrij van ziektekiemen en parasieten.
  Helaas bevat kraanwater ook elementen die schadelijk zijn voor de slijmhuid van vissen, zoals bijvoorbeeld chloor.
  Het duurt enkele weken voordat deze stoffen zijn geneutraliseerd of verdwenen
Wees geduldig
Uw vijver is nu helemaal klaar, de planten staan erin, hij is gevuld met schoon leidingwater en de filter en pomp zijn al in werking.
Dit is het punt waarop de meeste beginnende vijverbezitters een grote fout maken, namelijk het direct in de vijver uitzetten van vissen.
Dit is zeer onverstandig omdat het vijverwater eerst moet rijpen om een soort van evenwicht te bereiken.
De planten moeten zich hechten voor ze beginnen te groeien, de bacteriologische huishouding in het filter moet nog op gang komen, het leidingwater moet zich eerst kunnen ontdoen van voor vissen schadelijke stoffen, enz.
Met andere woorden, uw vijver is nog niet klaar voor de aanwezigheid van vissen en kan de afvalstoffen die ze zullen produceren helemaal nog niet verwerken.
Het te vroeg plaatsen van vissen in uw nieuwe vijver is niet alleen schadelijk voor de vissen zelf, maar zal ook zorgen voor problemen zoals het groen en troebel worden van het vijverwater.
Na het vullen heeft uw vijver 4-6 weken de tijd nodig om op eigen kracht op gang te komen en een evenwicht op te bouwen.
Let u in deze periode niet op de kleur van het water, het zal waarschijnlijk eerst troebel worden en of verkleuren en wordt pas weer helder als het biologische filter en de planten hun werk goed doen en het evenwicht is bereikt. Daarna is het pas mogelijk om nieuwe vissen te plaatsen.
 

Wat u wel kunt doen
Om de opstart goed en veilig te laten verlopen en de vijver sneller in biologisch evenwicht te krijgen kunt u enkele opstartproducten toepassen.

 • Door het gebruik van onze bacteriecultuur BioBacter verzekert u zich van een juiste samenstelling en hoeveelheid nuttige bacteriën in uw filter en vijverwater. Hierdoor zal u biologische filter sneller opstarten en sterker zijn nuttige biologische taak gaan vervullen dan wanneer u de natuur helemaal zelf haar gang laat gaan.
  Eveneens voorkomen de bacteriën in BioBacter de vorming van het giftige nitriet in de opstartfase.
 • Groen en troebel vijverwater neemt het zonlicht weg voor uw jonge planten waardoor deze slecht zullen groeien of zelfs kunnen afsterven.
  ALG-Start is een veilig en biologisch product dat ervoor zorgt dat, zolang het biologische filter nog niet op volle sterkte is, er zich minder snel algenvorming voor zal doen in uw nieuwe vijver.
 • Waterplanten hebben vanaf het eerste begin veel mineralen nodig voor een goede ontwikkeling.
  De minimale gH-waarde, de hardheid van het water, moet daarom 10 zijn, om de deze hardheid te behalen of te verhogen gebruikt u GH-Plus
  of nog beter Biostable  De laatste zorgt naast een verhoging van de waterhardheid voor een snellere stabilisatie van de zuurgraad (pH-waarde) van het water en een sterkere ontwikkeling van de microbiologische huishouding in de vijver. Met name in gebieden waar het leidingwater zacht is, is het gebruik van GH-Plus of Biostable noodzakelijk.
 • AquaProtect neutraliseert de schadelijke stoffen in het leidingwater waardoor u sneller vissen in de vijver kunt uitzetten.
  Indien u AquaProtect gebruikt, kunt u uw nieuwe vissen al na 2 weken in een nieuwe vijver zetten.
Tip!
Wij hebben een zeer aantrekkelijke aanbieding voor een compleet vijver-opstartpakket
Wat u vooral niet moet doen
 • Vijverwater ‘enten’
  Vaak wordt het advies gegeven om een emmer vijverwater uit een andere heldere vijver toe te voegen om de microbiologische huishouding in de nieuwe vijver op gang te brengen, dit heeft echter twee grote bezwaren.
  Een bacteriecultuur in een vijver is een evenwichtig samenspel tussen verschillende soorten bacteriën met ieder hun eigen functie.
  Zo zijn er bacteriesoorten die ammoniak afbreken, andere zetten nitriet om en weer andere soorten houden zich bezig met de verwerking van allerlei organisch afval.
  De samenstelling van de bacteriehuishouding in een vijver ontwikkelt zich divers en voortdurend.
  De mate en soort van vuilbelasting in de betreffende vijver bepaalt welke soorten bacteriën zich het meest zullen ontwikkelen.
  Een oudere bacteriecultuur kan dus qua samenstelling volledig ongeschikt zijn voor een nieuwe vijver.
  Dit is vooral het geval bij entwater uit vijvers waarin zich veel relatief veel vissen bevinden.
  Daarnaast, hoe schoon en helder een vijver ook lijkt, er kan niet uitgesloten worden dat er met het entwater ziektekiemen en of parasieten in uw nieuwe vijver terecht komen.
  Al is er nog nooit een ziekte geconstateerd in de betreffende vijver, u moet ervan uitgaan dat ook gezonde vissen altijd enkele (onzichtbare) parasieten en ziektebrengers bij zich dragen, deze komen met het entwater dus ook in uw nieuwe vijver terecht.
  Als u dan bedenkt dat ook uw nieuwe toekomstige vissen al (andere) parasieten en ziektedragers zullen hebben (dat heeft namelijk iedere vis), dan kunt u zich voorstellen dat met deze ‘kruisbesmetting’ ziektes en andere ernstige problemen op de loer kunnen liggen.
 • Zout gebruiken
  Soms wordt geadviseerd om zout aan een nieuwe vijver toe te voegen omdat dit goed zou zijn voor de plantengroei.
  Dit is echter lang niet voor alle planten van toepassing sterker nog, sommige soorten lijden behoorlijk onder het zout.
  Ook verstoort zout de groei van bacterielogische huishouding in het filter en is het evenmin bevorderlijk voor de slijmhuid van uw nieuwe vissen. Wij adviseren u dus om geen zout te gebruiken tenzij noodzakelijk in het geval van een geconstateerde ziekte bij de vissen.
 • Te veel sleutelen aan de waterwaarden
  Met uitzondering van de gH-waarde, grijpt u tijdens de opstartweken niet handmatig in om de waterwaarden op het gewenste niveau te krijgen.
  De zuurgraad (pH) en het carbonaatgehalte (kH) zijn van belang, maar e.e.a.zal zich pas na enige tijd stabiliseren als planten en filter goed gaan werken en er een natuurlijk biologisch evenwicht is ontstaan.
  Het meten en fors bijstellen van waterwaarden tijdens de opstartfase heeft geen enkele zin, ook hierbij is geduld een schone zaak.
  Uiteraard, omwille van de gezondheid van de uw nieuwe vissen, meet u wel de pH-waarde vóór u uw nieuwe vissen in de vijver gaat uitzetten. Lees meer over de ideale waterwaarden, klik hier
Tot slot
Als het vijverwater in een nieuw aangelegde vijver, om welke reden dan ook, groen wordt en blijft en eventueel de vijverplanten dreigen dood te gaan, wordt vaak geadviseerd om helemaal opnieuw te beginnen. Met andere woorden, dan zou u de vijver helemaal leeg moeten maken, schoonmaken, hervullen, enz.
Vroeger was dit wellicht noodzakelijk maar met de huidige bestaande mogelijkheden is dit niet alleen een duur, maar eveneens volslagen onzinnig advies! Met het helemaal schoonmaken en hervullen van de vijver begint u immers biologisch gezien ook weer van voren af aan. Het kraanwater moet weer opnieuw vijverwater worden, een biologisch filter moet opnieuw op gang komen, enz. Dat duurt allemaal wekenlang en dan nog hebt u niet de zekerheid dat het deze keer wel goed zal gaan.
Met de juiste middelen en goede adviezen kunt u ook de zweefalgen die groen vijverwater in een nieuwe vijver veroorzaken succesvol bestrijden en het water weer helder krijgen zonder de biologische huishouding compleet te hoeven vernietigen.