Geschikte vijvervissen
Geschikte vijvervissen

Geschikte vijvervissen

Een overzicht van de meest gangbare en populaire soorten vijvervissen

Vijvervissen die geschikt zijn, zijn grofweg in 4 soorten onder te verdelen:

  1. Inheemse vissen (deze pagina)
Op deze pagina een overzicht van de meest bekende inheemse vissen of die daarvan zijn afgeleid.
Goudwinde
Goudwinde (Leuciscus idus)
Formaat: 25-50 cm
Uiterlijk: Oranje/zilver met donkere puntjes of vlekjes die groter kunnen worden
Varianten: Zilverwinde, blauwe winde, regenboog- en driekleurwinde
Voedsel: Voornamelijk insecten, soms droogvoer als bijvoer
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 6 stuks. Snelle en actieve oppervlaktezwemmer. Woelt niet in de bodem en eet nauwelijks van de planten. Gevoelig voor zuurstofgebrek en medicatie. Doordat ze hoog kunnen springen belandt er wel eens een op het droge. Planten zich snel voort zodat populatie in toom gehouden moet worden. Het mannetje vertoont in de paaitijd witte puntjes dat vaak voor een ziekte wordt aangezien.
Geschiktheid: Middelgrote tot grote vijver, liefst met fontein of waterval. Beslist zuurstofrijk en schoon stromend water van een goede kwaliteit.
Goudvoorn of Rozette (Scardinius erythrophthalmus)
Formaat: 20-30 cm
Uiterlijk: Rode vinnen en rug, zilver to roze buik en zijkanten
Varianten: Blankvoorn, ruisvoorn en gewone rietvoorn
Voedsel: Voornamelijk insecten, soms droogvoer als bijvoer
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 6 stuks. Beweegt zich altijd dicht onder de oppervlakte op zoek naar insecten. Woelt niet in de bodem en alleen de grootste exemplaren willen ook weleens van de waterplanten eten. Het hoofdvoedsel blijft echter insecten. Groeit zeer langzaam en plant zich niet snel voort.
Geschiktheid: Middelgrote tot grote vijvers. Niet te snel stromend water van een redelijke kwaliteit.
Goudvoorn
Goudelrits
Goudelrits, Mona Lisa of Goudminnow (Pimephales promelas auratus)
Formaat: 8-10 cm
Uiterlijk: Oranje met amper zichtbare kleine schubben
Varianten: Gewone Europese Elrits (beige/zilverachtig met zijstreep)
Voedsel: Voornamelijk dierlijk voedsel en droogvoer
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 10 stuks. Levensverwachting is slechts 2-3 jaar maar ze planten zich heel snel voort, vooral in vijvers met veel onderwaterplanten. Mannetjes krijgen in de paaitijd uitslag en vrouwtjes een legbuis. Tamelijk gevoelig voor karperluis.
Geschiktheid: Alle maten vijvers, ook geschikt voor aquarium. Minder geschikt voor vijvers met grote andere vissen. Bestand tegen slechte waterkwaliteit.
Bittervoorn (Rhodeus ocellatus)
Formaat: 6-8 cm
Uiterlijk: Zilverachtig met een lila glans en blauwe zijlijn.
Varianten: Inheemse soort (Rhodeus armarus), is beschermd en mag niet verkocht of gehouden worden
Voedsel: Insecten, droogvoer en algen (niet zoveel dat het scheelt in de algenvorming)
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 6 stuks. Houdt zich voornamelijk op langs de kant van de vijver. Is eigenlijk geen voorn maar een karpersoort. Mannetjes krijgen in de paaitijd uitslag en verkleuren dan mooi. De vrouwtjes krijgen een legbuis. De bevruchting vindt plaats door gebruik te maken van zoetwatermosselen, deze zijn onmisbaar voor de voortplanting. (Zie onder bij zoetwatermosselen)
Geschiktheid: Kleine vijvers en moerasfilters. Minder geschikt voor vijvers met grote andere vissen. Niet te diep, schoon water, liefst zanderige of kiezelachtige bodem met begroeiing.
Bittervoorn
Zonnebaars
Zonnebaars (Lepomis gibbosus)
Formaat: 10 cm
Uiterlijk: Geelbeige met groen gevlekt, kenmerkend zij de stekels aan de rugvin
Varianten: Diverse kleurschakeringen blauw/groen
Voedsel: Insecten, parasieten (ook op andere vissen), visseneieren en jong visgebroed
Bijzonderheden: Solitaire vis, trekt zich niets aan van andere (grotere) vissen.
Zonnebaars is eigenlijk niet inheems, maar wel geschikt
voor ons kimaat. Mag als vreemde exoot sinds augustus 2019 niet meer verhandeld worden, maar is bij sommige vijverliefhebbers nog wel te vinden. De zonnebaars is de enige roofvis die in de vijver mag. Het is een klein, mooi visje dat van nut is door het bestrijden van parasieten en het voorkomen van overbevolking door vissen in de vijver. Kleine visjes en visseneieren staan namelijk ook op zijn menu, dit naast parasieten op andere vissen en roofzuchtige larven van bijv. geelgerande watertor en libellen. Niet méér dan 1 zonnebaars in de vijver plaatsen want als ze zich voortplanten en er teveel in de vijver komen, zullen ze ook grotere vissen aanvallen.
Geschiktheid: Middelgrote tot grote vijvers met helder water.
Stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)
Formaat: 6 cm
Uiterlijk: Zilver met zwarte stipjes
Varianten: 10-doornig stekelbaarsje
Voedsel: Insecten en insectenlarven, soms droogvoer
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 10 stuks, solitair in paringsseizoen.
In de paartijd krijgt het mannetje een vuurrode buik en keel en de ogen worden sterk oplichtend blauwgroen. Hij bouwt een nestje waarin het vrouwtje de eieren legt. Het mannetje verdedigt dat heel fel tegen andere mannetjes.
Geschiktheid: Kleine tot middelgrote vijver, liefst met een ondiepe plekken. Zuurstofrijk en helder water. Kunnen ook prima overleven in een ondiep moerasfilter.
Stekelbaars
Beekgrondel
Beekgrondel of Riviergrondel of algeneter (gobio gobio)
Formaat: 10-15 cm
Uiterlijk: Bruinig met een rij donkere vlekjes op de zijkanten, 2 baarddraden
Voedsel: Insecten, slakjes en wormen (tubifex), soms droogvoer
Bijzonderheden: Scholenvis, minimaal 6 stuks, verblijft voornamelijk op de bodem en is daardoor niet altijd zichtbaar.
Het beekgrondeltje wordt wel eens als algeneter verkocht, dit is echter een vijverfabeltje. Hij leeft voornamelijk van insecten, wormen en slakjes en eet nauwelijks algen.
Geschiktheid: Kleine tot middelgrote vijvers, beeklopen en moerasfilters. Flink stromend en zuurstofrijk water.
Goudzeelt (tinca tinca auratus) ‘Medicijnvis’
Formaat: 20-50 cm
Uiterlijk: Oranje tinten met vaak enkele donkere vlekjes, dikke slijmhuid
Varianten: Wildkleur donkergroen
Voedsel: Insecten, slakjes en wormen (tubifex), soms droogvoer
Bijzonderheden: Rustige scholenvis, minimaal 6 stuks, verblijft voornamelijk op de bodem en is daardoor niet altijd zichtbaar
De goudzeelt wordt wel de medicijnvis of de vijverdokter genoemd. Hij heeft deze bijnaam te danken aan de dikke en geneeskrachtige werking die zou uitgaan van zijn slijmhuid.
Dit is echter een vijverfabeltje! Deze geneeskrachtige werking is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Nadeel is dat hij zijn voedsel vindt door in de bodem te woelen en daarmee uw vijver behoorlijk troebel kan maken.
Geschiktheid: Middelgrote tot grote vijvers. Stilstaand of langzaam stromend water.
Goudzeelt
Zoetwatermossel
Zoetwatermosselen
Formaat: 15-20 cm
Uiterlijk: Variabel gevlekt van licht beige tot donkerbruin
Varianten: Diverse
Voedsel: Filteren hun voedsel, voornamelijk zweefalgen, uit het vijverwater
Bijzonderheden: Geen vis maar filtert per dag tot wel 100 L vijverwater! Vaak worden ze dan ook in de vijver uitgezet als hulp bij waterzuivering. Hij kan een leeftijd bereiken van 12 jaar maar als hij dood is, is het zaak om hem zo snel mogelijk te verwijderen om een enorme stank en vervuiling van de vijver te voorkomen.
De aanwezigheid van de zoetwatermossel is noodzakelijk voor de voortplanting van bittervoorns. Soms krijgt men spontaan zelfs bittervoorns in de vijver na het plaatsen van zoetwatermosselen.
De zoetwatermossel produceert periodiek grote hoeveelheden larven die zich als parasiet vastzetten in de kieuwen van vissen, met name bij karperachtigen. De vissen hebben hier in het algemeen geen last van. Na enkele maanden laten de larven zich los om zich op de bodem verder te ontwikkelen.
Geschiktheid: Alle vijvermaten en moerasfilters. Zanderige bodem of fijne kiezel waarin de mosselen zich kunnen ingraven.
Soms lastig te vinden maar gewoon te koop in de speciaalzaak.